Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Klienti J&T mohou investovat do nového komoditního fondu

21. únor 2011

Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT otevřela pro své klienty nový podílový fond zaměřený na komodity. Ode dneška tak mohou investovat do J&T KOMODITNÍHO otevřeného podílového fondu, který je výjimečný svojí strukturou umožňující diverzifikovat investiční portfolio nejen do komodit, ale podle vývoje na trhu i do dluhopisů nebo akcií. Nový fond je také na rozdíl od řady jiných podobně zaměřených fondů veden nikoliv v dolarech nebo eurech, ale v českých korunách, čímž eliminuje měnové riziko.

“V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem o komodity ze strany klientů vzhledem k celosvětovým růstům cen paliv, průmyslových surovin nebo zemědělských plodin. Tímto krokem vycházíme vstříc investorům, kteří mají zájem investovat do komodit, a to prostřednictvím fondu vedeného v českých korunách,“ uvádí ředitel Investiční společnosti  J&T ASSET MANAGEMENT Miloslav Zábojník.

Fond investuje do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Cílem fondu je takové zhodnocení majetku podílníků, které přesáhne inflaci v České republice a reálně zhodnotí investované prostředky. Kolísání hodnoty fondu (volatilita) bude díky použité strategii nižší než kolísání komoditních indexů.

Fond je vhodným doplňkem tradičních investičních nástrojů. Investiční horizont je minimálně 5 let, přičemž minimální investice je 300,- Kč. Do nového fondu bude možné investovat v Česku nejen prostřednictvím investiční společnosti a J&T Banky, ale i prostřednictvím společnosti ATLANTIK Finanční trhy.

„Nákupem fondu investor profituje přímo na cenách komodit a na vývoji akcií firem, které je těží a zpracovávají. Růst cen komodit zvyšuje cenovou hladinu a jednou z možností jak se chránit proti tomuto nežádoucímu efektu je investovat do tohoto segmentu trhu formou komoditního fondu J&T,“ říká Martin Kujal, portfolio manažer fondu.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. má kromě uvedeného nového fondu J&T KOMODITNÍ a dvou fondů OPPORTUNITY CZK a OPPORTUNITY EUR, které jsou určeny pro veřejnost, v nabídce i dva fondy J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR, které jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se zabývá obhospodařováním fondů kolektivního investování. V rámci integrace činností investičních společností skupiny J&T přejde postupně správa jejích fondů pod hlavičku J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., která se zabývá investičním poradenstvím a aktivní správou finančního majetku osob, společností a institucí.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Petr Málek David Pilař
Skupina J&T    Fleishman-Hillard
ředitel odboru marketingu Account Manager 
malek@jtbank.cz pilar@fleishman.com
+420 606 622 821 +420 604 100 491