Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Provozní zisk J&T Banky vzrostl za tři čtvrtletí 2010 meziročně o čtvrtinu

19. říjen 2010

Provozní zisk J&T Banky k 30.9.2010 činil 546 mil. Kč, meziročně se tak zvýšil o 24 %. Čistý zisk po zdanění se v důsledku jednorázového rozpuštění opravných položek v roce 2009 meziročně snížil na 300 mil. Kč.
Růst provozního zisku ovlivnily především čisté úrokové výnosy, které vzrostly v meziročním srovnání o 25 %. „Významný je pro nás především vývoj poplatkových příjmů, jejichž růst je pro nás klíčový,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky. V meziročním srovnání vzrostly výnosy z poplatků a provizí o 18 %, růst táhly především vyšší poplatky z obchodování s cennými papíry, které se zvýšily o 37 %.
Bilanční suma banky vzrostla meziročně o 30 % na 47 mld. Kč, a to zejména díky růstu klientských vkladů o 37 % na 41 mld. Kč. Zájem o nové vkladové produkty určené novým klientským segmentům v Čechách a na Slovensku byl hlavním tahounem růstu. „Máme jednu z nejstabilnějších vkladových bází na trhu, 90 % klientských prostředků v bance je ukládáno na termínované vklady, z toho polovina na vklady se splatností rok a déle,“ vysvětluje Ašer a dodává: „Struktura úložek odráží naše zaměření – jsme bankou, která se soustředí na zhodnocování klientského majetku, ať už formou vkladů nebo investic.“
Objem poskytnutých úvěrů zůstal meziročně nezměněný, a to ve výši 27 mld. Kč. Nově získané klientské prostředky investovala banka především do instrumentů na finančních a kapitálových trzích. Tyto investice přinesly meziroční nárůst zisku z obchodování o 75 mil. Kč.
Kapitálová přiměřenost banky aktuálně dosahuje 12,2 %, což je nad dlouhodobým cílem banky, který je stanoven na 11 %. „Vyhodnocujeme nové příležitosti našich klientů a předpokládáme, že ještě před koncem roku uzavřeme obchody, které přinesou nárůst úvěrového portfolia,“ uzavírá Štěpán Ašer.
 
V případě dotazů prosím kontaktujte:

 Petr Málek   Monika Veselá 
 J&T BANKA, a. s  Fleishman-Hillard, s.r.o.
 ředitel odboru marketingu  Associate Director 
 email: malek@jtbank.cz  email: vesela@fleishman.com
 tel.: +420 606 622 821  tel.: +420 604 333 320

O společnosti: J&T BANKA, a. s., se strategicky zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. Klienty banky jsou nejen významní privátní investoři, ale i velké instituce. V současnosti do J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, švýcarská banka J&T Bank (Switzerland) Ltd., ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu