Účetní uzávěrky

2014

Konsolidovaná úcetní závěrka za rok 2014

Stáhnout

2013

Konsolidovaná úcetní závěrka za rok 2013

Stáhnout

2012

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stáhnout

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stáhnout

2011

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stáhnout

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stáhnout

2010

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stáhnout

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stáhnout

2009

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stáhnout

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stáhnout

2008

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stáhnout

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stáhnout

Výsledky

Kapitálová přiměřenost (%)

Kapitálová přiměřenost (%)

Vlastní kapitál (mil. EUR)

Vlastní kapitál (mil. EUR)

Vlastní kapitál / Aktiva

Vlastní kapitál / Aktiva

Čistý zisk (mil. EUR)

Čistý zisk (mil. EUR)

Čistý zisk (mil. EUR) / Kapitálová přiměřenost (%)

Čistý zisk (mil. EUR) / Kapitálová přiměřenost (%)

Aktiva (mil. EUR)

Aktiva (mil. EUR)