Účtovné uzávierky

2012

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stiahnuť

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stiahnuť

2011

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stiahnuť

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stiahnuť

2010

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stiahnuť

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stiahnuť

2009

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stiahnuť

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stiahnuť

2008

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

Stiahnuť

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici

Stiahnuť

Výsledky

Vlastný kapitál (%)

Vlastný kapitál (%)

Aktíva (mil. EUR)

Aktíva (mil. EUR)

Aktíva / Vlastný kapitál (mil. EUR)

Aktíva / Vlastný kapitál (mil. EUR)

Čistý zisk (mil. EUR)

Čistý zisk (mil. EUR)

Čistý zisk (mil. EUR) / Kapitálová primeranosť (%)

Čistý zisk (mil. EUR) / Kapitálová primeranosť (%)

Assets (mil. EUR)

Assets (mil. EUR)

Finančné produkty