Asset Management

Zajišťujeme individuální správu majetku dle nastavené finanční strategie využívající výhody jednotlivých destinací, investičních přístupů a filozofií.

Asset Management

Asset Management

Existuje mnoho způsobů, jak nakládat s majetkem a zvyšovat jeho hodnotu. Jsme připraveni řešit potřeby v oblasti správy majetku jak privátních osob, tak institucí a korporátních a finančních investorů.

Správa portfolií

Využíváme výhod různých destinací, odlišných investičních přístupů a filozofií.

Správa fondů

Nabízíme mnoho investičních příležitostí jak pro širokou veřejnost, tak pro kvalifikované a úzce profilované investory. V nabídce jsou nejen fondy J&T, ale i třetích stran.

Finanční instituce patřící k J&T Finance Group: