Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA navyšuje základní kapitál o 5,7 miliardy korun

16. prosinec 2013

J&T BANKA navýšila základní kapitál o 5,7 miliardy korun formou upsání nových akcií. O navýšení rozhodl jediný akcionář banky již v listopadu, zápis do Obchodního rejstříku pak nabyl účinnosti 10. prosince 2013. Výše vlastního kapitálu by ke konci letošního roku měla dle předběžných výsledků dosáhnout hodnoty kolem 13 miliard korun. Přičemž ukazatel kapitálové přiměřenosti vzroste o více než 2% body, na úroveň přes 15 %.

„J&T BANKA dlouhodobě posiluje svojí pozici a roste rychleji než trh, navýšení základního kapitálu je tak logickým krokem, který umožní další plánovaný rozvoj a zároveň s velkou rezervou převyšuje požadavky lokálních i evropských regulátorů,“ komentuje navýšení Igor Kováč, člen představenstva J&T BANKY.

J&T BANKA dle předběžných výsledků uzavřela třetí čtvrtletí s kapitálovou přiměřeností na úrovni 12,1 %. Počet klientů překročil hranici 31 tisíc.