Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA nadále roste. Zisk ve třetím čtvrtletí přesáhl 900 milionů korun

31. říjen 2012

J&T Banka i ve třetím čtvrtletí udržela trend dynamického růstu. Podle předběžných konsolidovaných výsledků k 30. 9. 2012 meziročně dosáhla 38% nárůstu bilanční sumy na 87 mld. korun a trojnásobného růstu provozního zisku, který přesáhl 1,5 mld. korun. Zisk po zdanění činil více než 900 milionů korun.

„K rekordnímu zisku, který meziročně vzrostl o téměř 570 mil. korun, přispěl zejména mimořádný výsledek z obchodování na finančních trzích a nárůst čistého úrokového výnosu. Banka výrazně posílila také příjmy z poplatků,“ komentuje příznivé výsledky Igor Kováč, finanční ředitel J&T Banky.

Objem klientských vkladů vzrostl meziročně o téměř 9 mld. korun. Nárůst vkladové báze banka využila k posílení úvěrového portfolia.  Objem poskytnutých úvěrů dosáhl ke konci třetího čtvrtletí 40,7 mld. korun. Kapitálová přiměřenost banky je k 30. září letošního roku na úrovni 11,2 %.

„Kapitálové posílení banky v porovnání s předcházejícím rokem, spolu s pokračujícím nárůstem klientských vkladů vytvořili prostor pro financování nových projektů. Bance se dlouhodobě daří udržovat přebytky likvidních aktiv na úrovni 17-18 mld. korun a to i přes nárůst poskytnutých úvěrů,“ uzavírá Kováč.