Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT se přeměnila na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

10. leden 2012

Ke konci roku nabylo právní moc usnesení rejstříkového soudu o fúzi společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a bývalé investiční společnosti Atlantik Asset Management. Po spojení obou společností došlo k přejmenování firmy J&T ASSET MANAGEMENT na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., která je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T.

Předmětem činnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je především kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových a investičních fondů a to jak fondů pro širokou veřejnost, tak i fondů pro kvalifikované investory. Dále poskytuje investiční poradenství a aktivní správu finančního majetku osob, společností a institucí. Široká veřejnost může investovat do podílových fondů, které se dlouhodobě umísťují na špici v široké konkurenci fondů v České republice. Mezi nimi jsou  J&T OPPORTUNITY CZK, J&T OPPORTUNITY EUR, J&T Flexibilní dluhopisový fond a J&T KOMODITNÍ. Nově nabízí fondy J&T BOND CZK  a J&T BOND EUR. Mezi fondy, které jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům, patří J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK I a II, J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR.

Spolu s názvem se změnilo také představenstvo, které má nově tři členy. Předsedou představenstva J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI je Mgr. Miloslav Zábojník, řádnými členy představenstva jsou Mgr. Eva Bryndová a Ing. Roman Hajda. V dozorčí radě je kromě předsedy Mgr. Ivo Enenkla také Štěpán Ašer, MBA a Ing. Igor Kováč.

Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR -AKAT ČR, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).