Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T otevřela nové smíšené fondy J&T Bond CZK a J&T Bond EUR

4. leden 2012

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. nabízí nové smíšené podílové fondy J&T BOND CZK a J&T BOND EUR se zaměřením na dluhopisy. Portfolio fondů je tvořeno především dluhovými cennými papíry, včetně dluhopisů s možností předčasného splacení, konvertibilními dluhopisy a instrumenty peněžního trhu. Doplňkově mohou fondy držet akcie či využívat dalších investičních příležitostí.

“Fond spravujeme pro investory, kteří se chtějí podílet na výnosech z investičních nápadů skupiny J&T, investují dlouhodobě a jsou schopní tolerovat a finančně unést i krátkodobé výkyvy hodnot. Dluhopisy a další investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které kupuje, nebo je ochotna si koupit sama skupina J&T,“ uvádí Miloslav Zábojník, ředitel J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI.

Fondy investují do dluhopisů a jejich výběr není omezován kategorií emitenta, dobou splatnosti, ani vnějšími ukazateli hodnocení kreditní kvality (rating). Investice jsou vybírány na základě pečlivé interní analýzy J&T. Portfolio fondů je zaměřeno na investice do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, s využitím dalších finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu, včetně instrumentů s vyšším investorským rizikem. Počáteční portfolio fondu tvoří dluhopisy společností ABS JETS, Home Credit and Finance Bank, Istrokapitál, JOJ Media Holding, JTFG a Nomos Bank. Fond nese vyšší riziko z důvodu možné vysoké koncentrace jednotlivých druhů aktiv, ale současně přináší i výrazně vyšší potenciální výnos než běžné dluhopisové fondy.

„Prostřednictvím nových fondů našim klientům jednoduše a diversifikovaným způsobem zpřístupňujeme investiční příležitosti, k nimž by potřebovali i jednotky milionů korun na jednu investici,“ uvádí Martin Kujal, portfolio manažer fondu.

Investiční horizont jsou 3 roky, přičemž minimální investice do J&T BOND CZK je 300,- Kč, a do J&T BOND EUR pak 20 euro. Do nových fondů je možné investovat v Česku nejen prostřednictvím investiční společnosti a J&T BANKY, ale i prostřednictvím společnosti ATLANTIK Finanční trhy.

O společnosti:
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Předmětem její činnosti je především kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových a investičních fondů a to jak fondů pro širokou veřejnost, tak i fondů pro kvalifikované investory. Dále poskytuje investiční poradenství a aktivní správu finančního majetku osob, společností a institucí. Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR - AKAT ČR, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Více informací o společnosti na: www.jtam.cz.