Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T Banka meziročně zvýšila zisk ve třetím čtvrtletí o 14 % na 343 mil. Kč

3. listopad 2011

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, dosáhla dle IAS/IFRS ve třetím čtvrtletí čistého zisku 343 mil. Kč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku tak jde o 14% nárůst. Provozní zisk banky činí 513 mil. korun, oproti loňskému roku došlo k  7,5% snížení.

Růst čistého zisku ovlivnila, v porovnání s předchozím rokem, především nižší tvorba opravných položek. I přes to, že objem úvěrů meziročně vzrostl jen nepatrně, podařilo se za prvních 9 měsíců letošního roku profinancovat několik významných projektů. Vzhledem k tomu, že šlo v mnoha případech o poskytování komplexních služeb včetně poradenství při zabezpečování externích zdrojů financování, zaznamenala banka výrazný růst výnosů z poplatků a provizí, které meziročně vzrostly téměř o 90 % na 146 mil. korun.

V souvislosti s aktuálním děním na finančních a kapitálových trzích však došlo k meziročnímu poklesu výnosů z obchodování o 70 milionů korun na současnou úroveň 15 milionů Kč.

Bilanční suma banky vzrostla o 34 % a překročila tak 63 mld. korun. Růst bilanční sumy ovlivnily hlavně vklady klientů, které za 12 měsíců stouply o 30 % na 53 mld. Kč. V současné chvíli J&T Banka disponuje největším objemem volné likvidity ve své historii. Tím dochází na jedné straně ke zbrzdění růstu čistého úrokového výnosu, avšak na straně druhé, se bance otevírají dveře pro významné projekty, které v blízké budoucnosti očekává. Tyto projekty by měly generovat významné dodatečné výnosy. Banka se na ně připravuje nejen likviditou, ale také kapitálově. Po červencovém navýšení základního kapitálu o 350 mil. korun tak nyní dochází k navýšení vlastních zdrojů banky o dalších 300 mil. Kč.

Kapitálová přiměřenost banky činila k 30. 9. 2011 10,3 %, do konce roku dosáhne i po zohlednění plánovaných financování hranice 11 %.