Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA zvýšila svůj provozní zisk meziročně o 11 % na 660,3 mil. Kč

2. duben 2012

J&T Banka dosáhla 11% nárůstu provozního zisku za rok 2011, který tak činil 660,3 milionů korun. Čistý zisk za loňský rok vzrostl o 5 milionů a dosáhl úrovně 269 milionů korun. Výše provozního zisku byla především ovlivněna růstem výnosů z poplatků a provizí, které se meziročně více než zdvojnásobily a dosáhly výše 271,9 milionů korun. Jednalo se zejména o poplatky z obchodování s cennými papíry a z emisních programů klientů.

Hospodaření banky se v loňském roce neslo především ve znamení snahy o oslovení širší skupiny potenciálních klientů. Zvýšení počtu klientů, kterých ke konci roku bylo téměř 19 tisíc, se také projevilo dynamickým nárůstem klientských vkladů. Jejich objem vzrostl o více než 40 % a přesáhl hranici 55 miliard korun. Objem vkladů z 60 % pak tvořily vklady s platností rok a více.

„V loňském roce rostl objem klientských vkladů rychleji, než jsme očekávali. Na druhou stranu však klientské úvěry začaly významně růst až ve druhé polovině roku, což se tak projevilo jen mírným nárůstem úrokového výnosu. Jsme rádi, že i přes vysoké investice do kvality poskytovaných služeb ve formě personálního a systémového rozvoje, jsme udrželi dvojciferný růst provozního zisku. V roce 2012 poroste provozní zisk ještě výrazněji,“ říká Igor Kováč, finanční ředitel J&T Banky.

Navýšení kapitálu o více než 1,5 miliardy korun a disponibilní likvidita za více než 17 miliard svědčí o kapitálové a likvidní připravenosti banky financovat i v roce 2012 významné projekty klientů. Výše profinancovaných projektů v loňském roce činila téměř 10 miliard korun.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti se na konci loňského roku pohyboval na úrovni     12,1 %. Banka neočekává výplatu dividend ze zisku roku 2011.