Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Za první čtvrtletí dosáhla J&T BANKA čistého zisku 466 mil. Kč

3. květen 2012

J&T Banka dosáhla za první čtvrtletí více než dvojnásobného meziročního nárůstu čistého zisku, který tak činí 466 mil. korun. Raketový nárůst je z velké míry ovlivněn zisky z obchodování, které za dané období překročily 400 mil. korun.

„Propad hodnoty většiny akciových titulů, stejně tak jako korporátních a státních bondů v druhé polovině loňského roku, jsme vnímali jako vhodnou příležitost pro nákup do portfolií banky. Správnost tohoto rozhodnutí se pak projevila v mimořádně vysokém zisku z obchodování, který kromě kapitálových trhů pozitivně ovlivnil i zisk z obchodování s cizími měnami,“ říká Igor Kováč, finanční ředitel J&T Banky.

Kapitálové posílení banky, ke kterému došlo v minulém roce, pak vytvořilo prostor pro již avizovaný růst úvěrů. Ty za první kvartál dosáhly výše téměř 35 mld. korun, čímž meziročně vzrostly o 17,5 % a významně tak přispěly k růstu čistého úrokového výnosu o 33 %. Vklady klientů pak ve sledovaném období vzrostly o 34 % na 56,5 mld. korun.

Bilanční suma banky překročila 77 mld. korun a meziročně tak vzrostla o 57 %. Kapitálová přiměřenost je k 31. březnu letošního roku na úrovni 11,74 %.