Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Dluhopisy J&T Finance Group II jsou již obchodovatelné na Burze cenných papírů v Bratislavě

15. březen 2012

Burza cenných papírů v Bratislavě rozhodla 9. března 2012 o přijetí dluhopisů emitenta J&T Global Finance II., B.V. na regulovaný volný trh. Veřejná tříletá emise obligací byla upsaná v celém objemu 100 milionů EUR, a nese úrok 6,4 % p.a.  Manažerem, administrátorem a kotačním agentem emise korporátních dluhopisů J&T Finance Group II je J&T BANKA.

„Velmi nás těší nejen neustále rostoucí zájem investorů o korporátní dluhopisy, ale také fakt, že se nám podařilo upsat celý objem emise ve velmi krátkém čase. Dnes se s dluhopisem obchoduje a investoři si jej mohou již koupit přímo na bratislavské burze prostřednictvím jakéhokoli obchodníka s cennými papíry či prostřednictvím banky,“ říká člen představenstva J&T Banky, Andrej Zaťko.

J&T Global Finance II, B.V. emituje dluhopisy v celkovém objemu 100 000 000,- EUR v počtu 1000 kusů. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 100 000,- EUR. J&T BANKA vyplácí úrok ve výši 6,4 % p.a. půlročně, vždy v únoru a srpnu. J&T Finance Group na základě ručitelského prohlášení garantuje splacení dluhopisů v plném rozsahu.