Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA nabízí 3leté dluhopisy J&T Finance Group

30. listopad 2011

J&T Banka zahajuje úpis historicky první emise dluhopisů finanční skupiny J&T Finance Group (dále Skupina J&T). Veřejná emise obligací v celkovém nabízeném objemu tří miliard korun ponese úrok 6,4 % p.a. Od středy 30. 11. jsou  dluhopisy kótovány na pražské burze cenných papírů. 

„Prostřednictvím emise zaručené naší mateřskou společností přibližujeme svět private equity širšímu okruhu investorů. Jsme rádi, že v dobách rozkolísaných trhů můžeme našim klientům nabídnout další pevně úročenou investici,“ říká Daniel Drahotský, ředitel úseku finančních trhů J&T Banky.

 „Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit na financování budoucích akvizic, rozšiřování aktivit Skupiny J&T v oblasti poskytování specializovaného financování a dále na refinancování stávajících úročených zdrojů,“ uvádí Miloš Badida, finanční ředitel Skupiny J&T a dodává: „Po korunových dluhopisech připravujeme i obdobnou emisi v eurech pro slovenské a další zahraniční investory.“

J&T Finance Group vydává dluhopisy prostřednictvím své nizozemské dceřiné společnosti J&T Global Finance I, B.V. Obligace v nominální hodnotě tři miliony korun jsou splatné 30. 11. 2014. Úrok ve výši 6,4 % p.a. je vyplácen prostřednictvím J&T Banky pololetně, vždy na konci května a listopadu. Manažerem, administrátorem a kotačním agentem emise dluhopisů je J&T Banka, aranžérem je její dceřiná společnost J&T IB and Capital Markets. J&T Finance Group na základě ručitelského prohlášení garantuje splacení dluhopisů v plném rozsahu.

Parametry emise

 Emitent  J&T Global Finance I, B.V.
 Garance  Ručitelské prohlášení J&T FINANCE GROUP, a.s
 Objem  3 000 000 000 Kč
 Kupón  6.40 % p.a. pololetně k 30/5 a 30/11
 Datum emise  30. 11. 2011
 Datum splatnosti  30. 11. 2014
 Kotace  Volný trh Burzy cenných papírů v Praze

Parametry dluhopisu

   JTFG I 6,4/14
 Nominální hodnota  3 000 000 Kč
 Emisní kurz  100 %
 Emisní lhůta  Do 6 měsíců od Data emise
 Call opce  Call opce emitenta od 30/5/2013
 Forma  Zaknihované, na doručitele, vydané podle českého práva
 ISIN  CZ0000000252

Prospekt je všem zájemcům k dispozici na webových stránkách www.jtbank.cz a   www.jtfg.com.