Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET, fond kvalifikovaných investorů, sklízí úspěch

10. říjen 2011

Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT dosáhla vrcholu se svým fondem  J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. Fond, který byl představen přesně před rokem, dosáhl již nyní zákonného limitu 100 podílníků. Vzhledem k investičnímu úspěchu a vysoké poptávce, tak přichází na trh druhý fond kvalifikovaných investorů, se stejnou investiční strategií, s názvem  J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II.

Oba fondy J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK se zaměřují především na krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry se zbytkovou splatností do 12 měsíců. Minimální vstupní investice do fondu činí 1 mil. Kč.

„Vysoký zájem o nedávno uvedené fondy kvalifikovaných investorů nás velmi těší. Je zcela evidentní, že klienti stále hledají způsob, jak lépe zhodnotit své finance a my jim tuto možnost nabízíme. Fondy J&T se řadí dlouhodobě k vysoce výkonným, což dokazuje výše ročního zhodnocení daného fondu na úrovni 4,8 % a zároveň fakt, že jsme už v takto krátké době dosáhli zákonného limitu 100 podílníků. V důsledku toho jsme byli nuceni ukončit nabízení fondu klientům. Věříme ale, že nově otevřený fond  J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II, bude neméně úspěšný,“ říká ředitel investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT Miloslav Zábojník.

Do nového fondu J&T je možné investovat v Česku nejen prostřednictvím J&T Banky, ale také prostřednictvím společnosti ATLANTIK finanční trhy od počátku letošního září.