Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA uvedla ABS JETS na dluhopisový trh

4. říjen 2011

J&T Banka úspěšně umístila veřejnou emisi dluhopisů soukromé letecké společnosti ABS JETS. Jde o pětileté obligace s úrokovou sazbou 6,5 % p.a. v celkovém objemu 450 milionů korun. Úpis celé emise proběhl v pátek 30. 9. a od pondělí 3. 10. jsou bondy obchodovatelné na pražské burze cenných papírů.

“Dlouhodobě vnímáme zájem našich klientů o pevně úročené produkty a jsme rádi, že touto první veřejnou emisí otevíráme novou kapitolu našeho privátního bankovnictví,” říká Daniel Drahotský, ředitel úseku finančních trhů J&T Banky.
Vladimír Peták, generální ředitel společnosti ABS JETS k transakci uvádí: “Jsme potěšeni zájmem investorů. Prostředky z emise dluhopisů nám umožní rozšířit naše hangárovací kapacity, které jsou důležitou součástí našich výnosů.“

Dluhopisy ABS JETS nesou úrok 6,5 % p.a. až do splatnosti dne 30. 9. 2016. Kupony dluhopisu jsou vypláceny prostřednictvím J&T Banky pololetně, vždy v březnu a v září. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 3 miliony korun.
Přípravu a strukturování emise zajišťovala J&T IB & Capital Markets, dceřiná společnost J&T Banky. “Při přípravě úpisu jsme klientovi doporučili zajištění dlužné částky již stojícími nemovitostmi,” uvádí ředitel společnosti Roman Florián a dodává, “zastavením plně vytížených ruzyňských hangárů ve prospěch držitelů dluhopisů se výrazně zvýšila jistota investorů.“
Dluhopisy ABS JETS lze nakoupit na sekundárním trhu prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha nebo v J&T Bance.


O ABS JETS:
Společnost ABS JETS má ve svém segmentu unikátní postavení. Od roku 2004 úspěšně zajišťuje leteckou přepravu, hangárování a servis privátních letadel. ABS JETS dnes zaměstnává více než 180 pracovníků a od svého založení se těší každoročnímu růstu tržeb. Působí zejména na českém a slovenském trhu, ale daří se jí získávat nové zákazníky ze zahraničí i díky provozování autorizovaného servisu letounů Embraer. Je držitelem ocenění “Nejlepší letecká společnost v oblasti business aviation" za rok 2009.