Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T Finance, a.s. navyšuje základní kapitál J&T Banky, a.s.

20. červenec 2011

V Praze 20. července 2011

Jediný akcionář J&T Banky rozhodl o navýšení kapitálu o 350 milionů korun.  Regulatorní kapitál  banky po navýšení dosáhne 4,4 mld. Kč.

"Navýšení je prvním krokem v realizaci našeho  plánu zvýšit regulatorní kapitál banky až o 1 miliardu korun,“ uvádí Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky a dodává: „Navýšení kapitálu nám umožní rychleji rozvíjet obchodní aktivity, a to zejména  na straně úvěrů.“

V roce 2011 pokračoval díky  klientským vkladům rychlý růst bilanční sumy J&T Banky. Celková aktiva vzrostla od počátku roku o více než  15 % a ke 30. 6. dosáhla úrovně 54 miliard korun.