Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T dosáhla za rok 2010 zisku 85,4 mil. EUR

13. červenec 2011

Praha, 13. července 2011

Skupina J&T1) vytvořila v roce 2010 čistý zisk ve výši 85,4 mil. EUR. Vlastní kapitál2) vzrostl ke konci roku o téměř 10 % na hodnotu 728,8 mil. EUR a konsolidovaný majetek dosáhl hodnoty 3,8 mld. EUR. Vyplývá to z auditovaných konsolidovaných výsledků (IFRS). Skupina J&T v roce 2010 vyplatila plánovanou dividendu ve výši 63,4 mil. EUR.

„Zatímco v letech 2008 a 2009 byl zisk skupiny částečně ovlivněn dopady vyčleňování nefinančních aktiv do samostatných holdingů, zisk roku 2010 v sobě odráží především růst čistého úrokového výnosu, který meziročně vzrostl o 65 % a dosáhl sumy 41,8 mil. EUR. Intenzivně pracujeme na tom, abychom i do budoucna zajistili stabilní a silný růst úrokového zisku,“ komentuje výsledky finanční ředitel a člen představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., Miloš Badida a doplňuje: „Skupina J&T ovšem i nadále nově vzniklé holdingy financuje a podporuje jejich další rozvoj prostřednictvím poskytování bankovního i nebankovního kapitálu.“

Vývoj bilanční sumy byl v roce 2010 ovlivněn zejména vyčleněním Elektrárny Opatovice, a. s., a mediálního domu TV JOJ z konsolidačního celku skupiny a současně nárůstem poskytnutých úvěrů, které meziročně vzrostly o 34 % na 2,5 mld. EUR. Důležitým krokem pro skupinu J&T byla také akvizice společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s., k níž došlo v průběhu loňského roku. „Cílem této strategické akvizice je další rozvoj služeb pro klienty zejména v oblastech obchodování s cennými papíry, správy aktiv a přípravy nových emisí,“ říká Miloš Badida.

V rámci svých konsolidovaných bankovních aktivit, tedy v segmentu Banking3), dosáhla skupina J&T zisku 12,8 mil. EUR. Banky J&T zahrnuté v tomto segmentu meziročně zvýšily čistý úrokový výnos o 10,8 % na 47,0 mil. EUR. Tento nárůst v sobě odráží zejména oživení úvěrového trhu a růst úrokových marží u nově poskytovaných úvěrů.

V oblasti poskytování nebankovního financování (subsegment Private) činil zisk skupiny J&T 75,1 mil. EUR, což představuje mírné meziroční snížení o 3 %. I v případě tohoto segmentu se hlavním stavebním kamenem zisku stal čistý úrokový výnos na úrovni 40,4 mil. EUR.

V rámci služeb asset managementu (segment Asset management) spravovala skupina J&T ke konci roku 2010 svým klientům majetek v hodnotě přesahující 1,6 mld. EUR, což značí meziroční nárůst o 29,3 %.  Díky tomu meziročně vzrostl výnos z poplatků a provizí o 59,1 % na 3,9 mil. EUR.

Pozitivní celoroční vývoj výsledků skupiny z obchodování na finančních trzích, které zajišťuje subsegment Public, byl v posledním čtvrtletí roku oslaben. I přesto ale subsegment dosáhl zisku na úrovni 21,8 mil. EUR. „Část investičního portfolia skupiny je umístěna na finančních trzích. Tato složka výsledků skupiny může být krátkodobě volatilní, ale v dlouhém horizontu očekáváme v této oblasti nadprůměrné výsledky,“ doplňuje Miloš Badida.

 tis. EUR 

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

Aktiva 

 2 570 720 

 3 336 046 

 3 457 409  

 4 474 756 

 3 798 561

Vlastní kapitál2)

 419 793 

 488 650 

 537 702 

 663 133   

 728 755

Čistý zisk4) 

 74 414 

 50 129

 106 027

 115 575   

  85 380

ROE

 20,03 %

 11,04 %

20,66 %

 19,25 %

12,27 %

Poznámky:
1) Společnosti tvořící konsolidační celek společnosti J&T FINANCE GROUP, a. s.
2) Vlastní jmění připadající osobám s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti. (Celkový vlastní kapitál skupiny J&T byl, tj. vlastní kapitál včetně minoritních podílů, k 31. 12. 2010 roven 750,6 mil. EUR.)
3) J&T Bank and Trust Corporation (Barbados) je součástí segmentu Asset management.
4) Čistý zisk za účtované období připadající na osoby s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti. (Celkový čistý zisk skupiny J&T byl, tj. zisk včetně minoritních podílů, k 31. 12. 2010 roven 85,7 mil. EUR.)