Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Tomáš Martinec zakládá nové fondy kvalifikovaných investorů Metatron Capital a zároveň odchází z představenstva J&T Finance Group.

29. červen 2011

Na český a slovenský trh přichází nový butikový správce aktiv - společnost Metatron Capital. Projekt, který zakládá Tomáš Martinec, představí vlastní fondy určené kvalifikovaným investorům. Dlouholetý manažer skupiny J&T, po založení nové společnosti, ukončil své členství v představenstvu J&T Finance Group.

„Kapitálovým trhům se věnuji od studií. Uskutečnit tento krok, který vede k osamostatnění se od  J&T, kde jsem byl za tuto oblast zodpovědný více než 10 let, jsem dlouhodobě zvažoval a připravoval. S J&T budu i nadále spolupracovat, ale založení vlastního fondu je pro mne významným životním milníkem,“ komentuje Tomáš Martinec, který ukončil své členství v představenstvu J&T Finance Group ke dni 13. června 2011.

Investiční strategie Metatronu je založená na myšlence, že vždy je někde na světě rostoucí trh. Investiční příležitosti bude vyhledávat fundamentálně top-down a striktně řídit riziko, tím pádem volatilitu fondu. Manažeři fondů se tak chtějí zaměřit na kombinaci dlouhodobých investičních témat i krátkodobých pohybů trhu. „Metatron vychází z přesvědčení, že trhy jsou stádovité, a proto neefektivní. Z toho důvodu budeme vyhledávat situace, při kterých se zásadně mění konsenzus a vytváří se tak mimořádné příležitosti. Momentálně se nacházíme ve zlomovém bodě globálního hospodářského cyklu a trpělivě čekáme na signály změny k lepšímu nebo horšímu,“ uvádí k investiční strategii Tomáš Martinec, ředitel společnosti a hlavní portfolio manažer.
„Tomáš rozhodně patří na českém a slovenském trhu k absolutní špičce v oblasti investování na kapitálových trzích. Jeho další směřování a vzájemná dohoda o osamostatnění jistě přinese nové investiční myšlenky i pro J&T. Na základě společných dohod bude společnost Metatron spravovat i část peněz samotné J&T a našich významných klientů. Vzájemná spolupráce bude poměrně intenzivní a to i na poli distribuce. J&T se v investicích zaměřuje hlavně na lokální trhy. Tyto fondy nám přinášejí možnost nabídnout klientům na všech trzích, kde působíme, kvalitní globální investice,“ upřesňuje Patrik Tkáč, spoluzakladatel J&T.


Metatron Capital SICAV plc. je založen pod maltskou jurisdikcí jako společnost s variabilním kapitálem, licencovaná nabízet služby profesionálním investorům a umožňuje správcům aktiv větší flexibilitu při implementaci investičních instrumentů včetně derivátů.  Tomáš Martinec na společnosti Metatron Capital drží 75% podíl, zbývajících 25 % drží Juraj Podracký – bývalý makroekonom a trhový stratég J&T Banky.  Do projektu vstupují první investoři, počáteční kapitál dosáhne úrovně převyšující 20 mio EUR.
Společnost bude spravovat tři fondy – Metatron Global Macro Fund, Metatron Trading New Concepts Fund a Metatron Discretionary FX Fund. Všechny jsou určené pro sofistikované profesionální investory a to jak soukromé, tak právnické osoby.


V případě dotazů prosím kontaktujte:

Tomáš Martinec 
Metatron Capital     
ředitel společnosti
e-mail: martinec@metatroncapital.eu

Petr Málek
J&T
ředitel odboru marketingu
e-mail: malek@jtbank.cz,
tel.: +420 606 622 821