Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Čistý zisk J&T Banky vzrostl za rok 2010 meziročně o 13 % na 264 milionů korun

29. březen 2011

V Praze 29. března 2011

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, zažila další úspěšný rok. Její čistý zisk vzrostl v roce 2010 meziročně na 264 milionů korun, což představuje 13% nárůst. Provozní zisk dosáhl 596 milionů korun.

„Zisk banky se již několik let po sobě zvyšuje, a to i navzdory turbulencím na světových trzích. Banka tak jednoznačně prokazuje, že je bezpečnou a stabilní entitou s rostoucí výkonností,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky. 

Bilanční suma banky dosáhla 47 mld. Kč, což je v meziročním srovnání o 19 % více, a to zejména díky zvýšení klientských vkladů. Zájem o vkladové produkty určené novým klientským segmentům v Čechách a na Slovensku a investice do image banky a kvality poskytovaných služeb byly hlavními tahouny rozvoje. V současné době poskytuje J&T Banka služby více než 13 000 klientů, v loňském roce se tak počet klientů ztrojnásobil.

„S obsluhou širší skupiny klientů jsme o čtvrtinu navýšili i počet zaměstnanců banky. Jsme přesvědčeni, že naše rozhodnutí  více investovat do personálního posílení a marketingu byla správná. Projevilo se to také nárůstem objemu vkladů, který je v meziročním porovnání o 18 % vyšší a přesáhl 39 miliard korun,“ vysvětluje Igor Kováč, finanční ředitel J&T Banky. Kromě objemu vkladů se zvýšil i objem klientských aktiv pod správou banky, který překročil 5 miliard korun.

V oblasti úvěrů klienti J&T Banky zesílili aktivity při akvizicích nových společností, případně znovu nastartovali pozastavené projekty. Tyto skutečnosti se odrazily v objemu nově poskytnutých úvěrů, jenž se v porovnání s rokem 2009 zdvojnásobil a dosáhl 9 miliard korun. Celkový objem úvěrů meziročně vzrostl o 17 % na 29,5 miliardy korun.

Navzdory tomuto vývoji si banka udržuje kapitálovou přiměřenost vysoko nad limitem stanoveným Českou národní bankou. Výše kapitálové přiměřenosti překročila 11,6 %. Stejně jako v loňském roce banka neplánuje vyplácení dividend a zisk za rok 2010 bude jednou ze složek jejího kapitálového posílení.

„Díváme se do budoucna a hledáme nové příležitosti pro naše klienty. Věříme, že se nám i v roce 2011 podaří uzavřít nové obchody, které přinesou další růst poskytovaných úvěrů a zároveň posílíme i na straně vkladů u fyzických osob,“ uzavírá Štěpán Ašer.

O společnosti:
J&T BANKA, a. s., se strategicky zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. Klienty banky jsou nejen významní privátní investoři, ale i velké instituce. V současnosti do J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, švýcarská banka J&T Bank (Switzerland) Ltd., ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu.
Více informací o společnosti na: http://www.jtbank.cz/.

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 31. 12. 2010 podle IFRS

Hlavní položky bilance

  v tis. CZK

 12/2010

 12/2009

 Meziroční změna v %

 Bilanční suma banky

 47 029 142

 39 644 372

 18,6%

 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

 2 546 479

 1 641 545

 55,1%

 Pohledávky vůči úvěrovým institucím

 6 658 128

 9 454 846

-29,6%

 Cenné papíry

 7 592 848

 2 874 355

 164,2%

 Pohledávky za klienty

 29 486 549

 25 154 679

 17,2%

 Závazky vůči klientům

 39 266 257

 33 379 744

 17,6%

 Vlastní kapitál

 3 505 154

 3 275 971

 7,0%

 Kapitálová přiměřenost

 11,56%

 11,76%

 Přebytky likvidity

 13 503 364

 11 528 555

 17,1%

 % z vkladů

 32,14%

 33,01%

Hlavní položky výsledovky

 v tis.CZK

 12/2010

 12/2009

 Meziroční srovnání v %

 Úrokové výnosy

  2 253 576

 2 040 748

 10,4%

 Úrokové náklady

 -1 148 903

 -1 068 996

 -7,5%

    Čisté úrokové výnosy

 1 104 673

 971 752

 13,7%

 Výnosy z poplatků a provizí

 161 950

 133 020

 21,7%

 Náklady na poplatky a provize

 -30 973

 -13 148

 -135,6%

    Čistý výnos z poplatků a provizí

 130 977

 119 872

 9,3%

 Čistý zisk z obchodování

 114 929

 85 640

 34,2%

 Ostatní provozní výnosy

 27 241

 31 133

 -12,5%

    Provozní výnosy

 1 377 820

 1 208 397

 14,0%

 Personální náklady

 -286 323

 -241 012

 -18,8%

 Ostatní provozní náklady

 -447 027

 -323 771

 -38,1%

 Odpisy

 -48 390

 -51 945

 6,8%

    Provozní náklady

 -781 740

 -616 728

 -26,8%

    Provozní zisk

 596 080

 591 669

 0,7%

 Rizikové náklady

 -270 390

 -252 755

-7,0%

    Zisk před zdaněním

 325 690

 338 914

 -3,9%

 Náklady na daň z příjmů

 -61 912

 -104 848

 41,0%

    Zisk po zdanění

 263 778

 234 066

 12,7%

  C/I ratio

  56,7%

  51,0%

V případě dotazů prosím kontaktujte:

 Petr Málek  
 J&T BANKA, a. s  
 ředitel odboru marketingu  
 email: malek@jtbank.cz, tel.: +420 606 622 821  

Tisková konference k hospodářským výsledkům J&T Banky 2010 (Café, Pobřežní, 29. 3. 2011)

TK_1 TK_2

TK_3 TK_4

TK_5 TK_6

TK_7 TK_8