Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKU bude ve sporu proti Respektu zastupovat advokátní kancelář Toman, Devátý & partneři

11. únor 2010

Na začátku února oznámila J&T Banka v reakci na článek časopisu Respekt, dne 1. 2. 2010, “Miliardy pod dohledem”, že se hodlá důrazně bránit proti nepravdivým informacím uveřejněným v časopise Respekt a připravuje žaloby k příslušnému soudu. J&T BANKU bude v právních sporech proti Respektu zastupovat advokátní kancelář Toman, Devátý & partneři.

J&T BANKA bude prostřednictvím advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři podávat žalobu na ochranu dobré pověsti, domáhat se omluvy za nepravdivá tvrzení a požadovat finanční odškodnění.

J&T BANKA, a. s., se strategicky zaměřuje na klienty a obchody vyžadující výraznou míru individuálního přístupu. Vedle komplexních služeb privátního bankovnictví poskytuje banka specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic a obchoduje s cennými papíry pro soukromé investory. V současnosti mezi bankovní domy J&T patří kromě české J&T BANKY její slovenská pobočka, švýcarská banka J&T Bank (Switzerland) Ltd., ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank & Trust Corporation se sídlem na Barbadosu.
Více na www.jtbank.cz

Advokátní kancelář Toman, Devátý & partneři se specializuje na spornou agendu a má za sebou dlouhou řadu úspěšných soudních sporů. Již od svého založení v roce 1993 kancelář zajišťuje právní služby vysokého standardu domácí i zahraniční klientele. Do širokého povědomí se advokátní kancelář Toman, Devátý & partneři dostala především díky důraznosti při prosazování práv svých klientů. V dnešní době zastupuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI řadu významných klientů v mnoha právních oblastech.
Více na www.iustitia.cz

Petr Málek
ředitel marketingu skupiny J&T
Pobřežní 14, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 710 206