Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Skupina J&T Finance Group dosáhla za rok 2013 konsolidovaného čistého zisku ve výši 90,3 mil. EUR

25. srpen 2014

Loňský rok uzavřela skupina J&T Finance Group s čistým konsolidovaným ziskem ve výši 90,3 mil. EUR, což představuje 90% meziroční nárůst. Vyplývá to z auditovaných konsolidovaných výsledků (IFRS). Vedle stabilních výsledků J&T Banky a akvizice Poštové Banky měl na výši zisku vliv také prodej nebankovních aktivit do nově vzniklého holdingu J&T Private Equity Group.

Bilanční suma skupiny J&T Finance Group dosáhla ke konci roku výše 8,4 mld. EUR, když meziročně vzrostla        o 45 % (absolutně o 2,6 mld. EUR). Zároveň ve druhé polovině roku došlo k navýšení kapitálu ze strany akcionářů o 192 mil. EUR. Hodnota vlastního kapitálu tak 31. 12. 2013 činila 1,012 mld. EUR.

Ke konci roku evidovala  skupina J&T Finance Group 64% nárůst klientských vkladů na úroveň 6,45 mld. EUR a upevnila tak své postavení v oblasti bankovnictví. K tomu jí dopomohly pozitivní výsledky privátní J&T Banky, jejíž zisk v roce 2013 činil 1,069 miliard korun a bilanční suma přesáhla úroveň 110 miliard (nárůst o 25 %). Dokončením akvizice 88,05% podílu Poštové banky (k 1. 7. 2013) pak rozšířila skupina portfolio poskytovaných produktů o retailový segment a výrazně navýšila klientský kmen. Tento krok se pak také projevil v konsolidovaném zisku skupiny, do nějž je zahrnut zisk skupiny Poštové banky za 2. pololetí loňského roku ve výši 29 mil. EUR.

I nadále se bude J&T Finance Group SE zaměřovat na poskytování služeb a produktů z oblasti financí, investic a bankovnictví. Své aktivity hodlá rozvíjet nejen v krajinách České a Slovenské republiky, ale i v regionu východní a jižní Evropy (Chorvatska).

 

result1.jpg

result2.jpg