Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA uzavřela třetí kvartál s čistým ziskem přes 1,5 miliardy korun.

17. prosinec 2015

J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela dle neauditovaných konsolidovaných výsledků třetí kvartál roku 2015 s čistým ziskem ve výši 1,52 miliardy korun, což představuje 10% meziroční nárůst. Bilanční suma za dané období přesáhla hranici 162 miliard, když v meziročním porovnání vzrostla o 24 %.

K nárůstu bilanční sumy vedlo především navýšení klientských vkladů, které se rovnaly 124,738 miliardám korun (+19 %). Růst vykázaly také úvěry (85,306 miliard korun), kterých bylo poskytnuto meziročně o 20 % více.

„Banka se i nadále může pyšnit stabilní vkladovou bází. Termínované vklady se splatností rok a více tvoří přes 60 % vkladového portfolia. To spolu s vysokým objemem volné likvidity dává bance silný potenciál pro růst a financování nových projektů,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

Vlastní kapitál banky činil ke konci září 15,369 miliard korun. V průběhu listopadu pak došlo k navýšení základního jmění banky  o více než 1 miliardu korun.

 

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Pro klienty, kteří chtějí poznat rozdílnost přístupu privátní banky a vyzkoušet komfort a kvalitu služeb je připravena služba Clear Deal, která je přístupná od půl milionu korun a kromě termínovaných vkladů nabízí i omezené množství investičních příležitostí. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO,  banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a VABA banka v Chorvatsku. Více informací na: www.jtbank.cz

 

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Monika Veselá

J&T BANKA, a.s.                                                   

PR manažerka

Email: mvesela@jtbank.cz

tel: +420 604 333 320

 

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 9. 2015, dle IFRS

Hlavní položky bilance

v mil. CZK

09/2015

09/2014

var. abs

%

Bilanční suma banky

162 035

130 197

31 838

24%

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

12 572

14 661

-2 089

-14%

Pohledávky vůči úvěrovým institucím

27 232

6 729

20 503

>100%

Cenné papíry

22 969

28 042

-5 073

-18%

Pohledávky za klienty

85 306

70 826

14 480

20%

Závazky vůči klientům

124 738

104 483

20 255

19%

Vlastní kapitál

15 369

15 777

-408

-3%

Kapitálová přiměřenost

10,9%

13,1%

-2,19

 

Likvidní aktiva*

49 673

34 340

15 333

45%

Likvidní aktiva / vklady

37,4%

31,8%

5,55

 

L/D ratio

68,4%

67,8%

0,60

 

* hotovost, pohledávky vůči centrální bance, pohledávky vůči bankám splatné do 3M, státní dluhopisy ČR/SR

 

Výkaz zisků a ztrát

v mil. CZK

09/2015

09/2014

var. abs

%

Čisté úrokové výnosy

2 332

2 178

154

7%

Úrokové výnosy

4 470

4 316

154

4%

Úrokové náklady

-2 138

-2 138

0

0%

Čisté výnosy z poplatků a provizí

476

440

36

8%

Výnosy z poplatků a provizí

605

548

57

10%

Náklady na poplatky a provize

-129

-108

-21

-19%

Přijaté dividendy

14

75

-61

-81%

Čistý zisk z obchodování

890

255

635

>100%

Ostatní provozní výnosy

160

191

-31

-16%

Provozní výnosy

3 872

3 139

733

23%

Personální náklady

-674

-594

-80

-13%

Ostatní provozní náklady

-947

-866

-81

-9%

Odpisy

-74

-62

-12

-19%

Snížení goodwillu

0

-25

25

-

Provozní náklady

-1 695

-1 547

-148

-10%

Zisk před tvorbou opr. položek k úvěrům a zdaněním

2 177

1 592

585

37%

Změna opravných položek a rezerv

-693

-249

-444

>100%

Zisk z přidruž. a společných podniků

240

330

-90

-27%

Zisk před zdaněním

1 724

1 673

51

3%

Daň z příjmů

-204

-286

82

29%

Zisk z pokračujících činností

1 520

1 387

133

10%

Zisk z ukončovaných činností

0

0

0

-

Zisk za účetní období po zdanění

1 520

1 387

133

10%

C/I ratio

43,8%

49,3%

-5,5