Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Evropská centrální banka schválila navýšení podílu CEFC v bankovním holdingu J&T Finance Group SE

15. září 2017

Evropská centrální banka, jeden z klíčových regulátorů, dnes vydal souhlas s navýšením podílu čínské investiční skupiny CEFC v bankovním holdingu J&T Finance Group SE. Vyjádření ECB je jedním ze souhlasů, které musí celá již dříve avizovaná transakce získat. Pro dokončení procesu je nutné ještě získat vyjádření zbývajících národních regulátorů v zemích, ve kterých bankovní holding působí. Až po jejich obdržení bude moci dojít k navýšení podílu CEFC na 50 %.