Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Prohlášení k článku MF DNES

26. listopad 2019

V návaznosti na publikovaný článek v deníku MF DNES a na zpravodajském serveru Idnes.cz  „10 miliard přes J&T: Rusko, Česko, Karibik“, jehož autorem je Karel Hrubeš, a který svým obsahem pojí skupinu J&T Finance Group SE (JTFG) s protiprávním chováním, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení:

Interní postupy J&T Banky (Banky) jsou plně v souladu s regulatorními požadavky na předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a podléhají kontrole ze strany dozorujících orgánů. Transakce z Ruské federace podléhají vyšší interní kontrole a veškeré podezřelé platby jsou oznámeny příslušným úřadům. Nelze proto vyloučit, že probíhající vyšetřování je vedeno na základě oznámení Banky.

Za velmi nešťastné považujeme, že v průběhu šetření dochází k úniku informací, které jsou následně interpretovány médii. Do současné chvíle nebyla Banka ani JTFG informována žádným orgánem o probíhajícím vyšetřování či podaném trestním oznámení. Z důvodu povinnosti dodržovat bankovní tajemství a mlčenlivost stanovenou zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nemůže Banka sdělovat informace o bankovních transakcích, případně podezřelých obchodech oznámených Finančnímu analytickému úřadu.

Ohrazujeme se proti vyznění článku, který účelovým propojením informací vytváří dojem, že se finanční skupina JTFG a Banka aktivně podílely na vyvádění finančních prostředků z Ruské federace, což má být předmětem trestního vyšetřování.

Skupina JTFG a všechny její společnosti plní veškeré povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů a nejsme si vědomi jakéhokoliv protiprávního jednání.