Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T ARCH INVESTMENTS se stává akcionářem Moneta Money Bank a bude žádat ČNB o souhlas s nabytím kvalifikované účasti

30. červen 2022

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, kupuje 9,99% podíl Moneta Money Bank od Petrus Advisers, který o prodeji svého podílu informoval před několika dny. Minoritní podíl fond koupí ve dvou krocích – první část ve výši 8,89 % nabude bezprostředně, zbývajících 1,1 % pak pořídí do konce roku. Fond akcie kupuje za prémii oproti aktuální tržní ceně. V následující dnech fond zároveň plánuje požádat ČNB o schválení nabytí kvalifikované účasti.

Adam Tomis, investiční ředitel J&T a člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS k transakci uvedl: „Velikost akvírovaného podílu odpovídá tomu, jaké investice pro náš fond vyhledáváme. Moneta je efektivně řízená banka, se značným tržním podílem ve vybraných segmentech a dlouhodobě udržitelným dividendovým výnosem. Získaná pozice nám navíc otevírá poměrně široké možnosti dalšího postupu, který se bude odvíjet také od kroků ostatních velkých akcionářů.“

O J&T Arch Investments:

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 25 letech vybudovat a podílí se také na naplňování ambicí Česko-slovenského kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly.

O Petrus Advisers:

Petrus Advisers je investiční manažer regulovaný FCA s kancelářemi v Londýně, Bratislavě, Frankfurtu a Miláně. Petrus Advisers aplikuje metody fundamentální analýzy veřejných společností, do kterých investuje, ve spojení s aktivní spoluprácí s manažerskými týmy portfoliových společností. Investiční strategie je nasazena prostřednictvím fondu Petrus Advisers Special Situations Fund (SSF), aktivního long/short akciového fondu zaměřeného na likvidní a kótované investiční společnosti, fondu Petrus Advisers Special Situations UCITS Fund a několika managed accounts a také co-investment vehicles.