O skupině

Již od roku 1994 se pohybujeme v oblasti bankovnictví, investic a financování. Své aktivity zaměřujeme především na trhy střední a východní Evropy a Ruské federace.

Historie

Evropská společnost J&T Finance Group vznikla fúzí společností J&T Finance Group a Techno Plus na počátku roku 2014 s cílem posílit veškeré stávající bankovní aktivity.

1994 Založení první společnosti J&T na Slovensku
1996 Založení J&T Securities, obchodníka s cennými papíry
1998 Vstup J&T do českého bankovnictví akvizicí Podnikatelské banky (J&T Banka, a. s.)
1998 Založení J&T Asset Management, investiční společnosti, v České republice
2006 Otevření pobočky J&T Banky na Slovensku
2007 Založení J&T Services
2010 Akvizice finanční skupiny Atlantik finanční trhy
2010 Založení J&T IB and Capital Markets, společnosti zaměřené na specializované financování
2013 Získání majoritního podílu v Poštové bance na Slovensku
2013 Rozdělení bankovních a nebankovních aktivit skupiny J&T. Vznik J&T Private Equity Group a bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE
2014 Vstup na chorvatský trh koupí VABA banka d.d. Varaždin (J&T banka d.d.)
2016 Vznik J&T Leasing, společnosti zaměřené na financování v oblasti ICT a healthcare
2017 Založení J&T Wine Holding SE, evropské společnosti zaměřující se na investice do vinařských aktiv a obchodování s vínem
2017 Založení J&T Mezzanine
2018 Minoritním akcionářem bankovního holdingu se stává Rainbow Wisdom, společnost ze skupiny CITIC Group

Představenstvo

Ing. Jozef Tkáč

Předseda představenstva

Ing. Ivan Jakabovič

Místopředseda představenstva

Ing. Patrik Tkáč

Místopředseda představenstva

Ing. Dušan Palcr

Místopředseda představenstva

Ing. Igor Kováč

Člen představenstva

Štěpán Ašer, MBA

Člen představenstva

Povinně zveřejňované údaje

Oznámení o třinácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2021 - Konsolidovaná

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stáhnout

Oznámení o dvanácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Stanovy evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stáhnout

Oznámení o jedenácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2020 - Konsolidovaná

Stáhnout

Pozvánka na řádnou valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited, Návrh změny stanov evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stáhnout

Oznámení o desáté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9,5%

Stáhnout

Stanovy evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2019 – Konsolidovaná

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stáhnout

Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Oznámení o doplnění návrhu usnesení bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady včetně přílohy

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2018 – Konsolidovaná

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stáhnout

Oznámení o šesté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Oznámení o páté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2017 – Konsolidovaná

Stáhnout

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2017 – Individuální

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stáhnout

Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9,5%

Stáhnout

Oznámení o třetí výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9,5%

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu společnosti J&T Investment Pool -I- CZK

Stáhnout

Výpis z obchodního rejstříku

Stáhnout

Emisní podmínky JTFG 9_5% PERP

Stáhnout

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9,5%

Stáhnout

J&T FINANCE GROUP SE granted J&T BANKA the mandate to place the new mid-term debt securities.

Stáhnout

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9,5%

Stáhnout

Výročná zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2016 - Konsolidovaná

Stáhnout

Výročná zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2016 - Individuální

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost CEFC Shanghai

Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost CEFC Hainan

Stáhnout

Pozvánka na řádnou valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stáhnout

Pozvánka na řádnou valnou hromadu pro Ing. Jozefa Tkáče

Stáhnout

Pozvánka na řádnou valnou hromadu pro Ing. Ivana Jakaboviče

Stáhnout

Členové Výboru pro audit

Stáhnout