Asset Management

V oblasti správy a administrácie aktív disponuje J&T Finance Group mnohoročnými skúsenosťami s preukázateľnými výsledkami.

Asset Management

Asset Management

Existuje mnoho spôsobov, ako nakladať s majetkom a zvyšovať jeho hodnotu. J&T Finance Group je pripravená riešiť potreby v oblasti správy majetku ako privátnych osôb, tak inštitúcií a korporátnych aj finančných investorov.

Správa portfólií

Vďaka medzinárodnej pôsobnosti Skupiny J&T sú finanční experti schopní ponúknuť klientom správu s využitím výhod rôznych destinácií, odlišné investičné prístupy a filozofie.

Správa fondov

Portfólio fondov ponúka mnoho investičných príležitostí pre širokú verejnosť, aj pre úzko profilovaných a kvalifikovaných investorov. V ponuke sú fondy Skupiny J&T aj fondy tretích strán.

Finančné inštitúcie patriace J&T Finance Group