Banking

J&T Finance Group poskytuje komplexné služby v oblasti privátneho a retailového bankovníctva, family office, správy portfólií a majetku, financovania a obchodovania s cennými papiermi.

Banking

Správa portfólia a majetku

Skupina J&T zaisťuje pre klientov všetky služby pri zhodnocovaní ich majetku, obchodovaní na svetových kapitálových trhoch a expertnú správu portfólií.

Financovania

Skupina J&T vyniká najmä v oblastiach financovania zložitejších a komplexnejších projektov. Hlavnou konkurenčnou výhodou je rýchlosť.

Bankové služby

Široké portfólio klasických bankových produktov je dnes už štandardom. V Skupine J&T Finance Group sú pre privátnych a korporátnych klientov pripravené všetky služby, ktoré môžu potrebovať v bežnom živote a pre svoje úspešné podnikanie.

Banky a finančné inštitúcie patriace k J&T Finance Group