Kariéra

Skupina J&T má záujem o zamestnávanie talentovaných, motivovaných a lojálnych zamestnancov. Zamestnancom umožňujeme profesionálny rast a maximálne využitie ich potenciálu.

Práca v J&T

V prípade, že sa zaujímate o prácu v Skupine J&T, pošlite svoj životopis spolu so sprievodným listom na uvedený kontakt.

Kontakty na personálne oddelenie

Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8

Tel.: +420 221 710 111

Email: jobs@jtservices.cz

Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

Tel: +421 259 418 111
Fax: +421 259 418 115

Email: noskova@jtfg.com | andrasyova@jtfg.com