Česká republika

J&T FINANCE GROUP SE
Sokolovská 700/113a
186 00 Praha 8

IČO: 275 92 502
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: H, vložka: 1317

Tel.: +420 221 710 111

Slovenská republika

Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 5941 8111
Fax: +421 2 5941 8115

Cyprus

41-43 Klimentos Street
Nicosia

Tel.: +357 (22) 460810
Fax: +357 (22) 460885

Chorvátsko

Vaba d.d. banka Varaždin
Aleja kralja Zvonimira 1
420 00 Varaždin

Tel.: +385 42 659-400