O skupine

Finančná Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku fyzických osôb a inštitúcií, investíciami a projektovým financovaním.

História

Európska spoločnosť J&T Finance Group vznikla fúziou spoločností J&T Finance Group a Techno Plus na začiatku roka 2014 s cieľom posilniť všetky existujúce bankové aktivity stabilnej finančnej skupiny.

1994 Založenie J&T
1995 Založenie Skupiny J&T
1996 Založenie J&T Securities, obchodníka s cennými papiermi v Českej republike
1997 Založenie J&T Global, realitného developera na Slovensku
1998 Vstup J&T do českého bankovníctva akvizíciou spol. Podnikatelská banka (J&T BANKA, a.s.)
2004 Významný vstup do odvetvia energetiky získaním 34 % balíka akcií spol. Pražská energetika
2006 Otvorenie pobočky spoločnosti J&T BANKA na Slovensku
2007 Akvizícia ruskej banky J&T Bank ZAO
2008 Získanie 90 % akcií spol. J&T Bank and Trust (Barbados)
2008 Vznik samostatného holdingu J&T Real Estate
2009 Vznik samostatného holdingu Tatra Mountains Resorts
2009 Vznik samostatného holdingu Best Hotel Properties
2010 Vznik samostatného holdingu Energetický a průmyslový holding
2011 Vznik samostatného holdingu EP Industries
2013 Rozdelenie bankových a nebankových aktivít Skupiny J&T
2014 Vznik spol. J&T Private Equity Group
2014 Vznik európskej spoločnosti J&T Finance Group SE
2014 Akvizícia chorvátskej banky Vaba d.d. banka Varaždin

Predstavenstvo

Ing. Jozef Tkáč

Predseda predstavenstva

Ing. Ivan Jakabovič

Podpredseda predstavenstva

Ing. Patrik Tkáč

Podpredseda predstavenstva

Ing. Dušan Palcr

Podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Kováč

Člen představenstva

Štěpán Ašer, MBA

Člen představenstva

Povinne zverejňované údaje

Oznámení o třinácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2021 - Konsolidovaná

Stiahnuť

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stiahnuť

Oznámení o dvanácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Stanovy evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stiahnuť

Oznámení o druhé výplatě úrokového výnosu J&T FG 7,5% PERP

Stiahnuť

Oznámení o jedenácté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2020 - Konsolidovaná

Stiahnuť

Pozvánka na řádnou valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited, Návrh změny stanov evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stiahnuť

Oznámení o první výplatě úrokového výnosu J&T FG 7/5% PERP

Stiahnuť

Oznámení o desáté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Stanovy evropské společnosti J&T FINANCE GROUP SE

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2019 – Konsolidovaná

Stiahnuť

Pozvánka na valnou hromadu pro společnost Rainbow Wisdom Investments Limited

Stiahnuť

Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu JTFG SE 9/5% PERP

Stiahnuť

Oznámení o doplnění návrhu usnesení bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady včetně přílohy

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2018 – Konsolidovaná

Stiahnuť

Pozvánka na valnou hromadu společnosti J&T Investment Pool -I- CZK

Stiahnuť

Výpis z obchodního rejstříku

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2017 – Konsolidovaná

Stiahnuť

Výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva a zpráva auditora za rok 2017 – Individuální

Stiahnuť

Pozvánka na riadnu valnú hromadu pre spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited

Stiahnuť

Pozvánka na riadnu valnú hromadu pre Ing. Jozefa Tkáče

Stiahnuť

Pozvánka na riadnu valnú hromadu pre Ing. Ivana Jakaboviča

Stiahnuť