Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Akcionári TMR prijali návrh na zníženie základného imania Spoločnosti

22. august 2013

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (22. augusta 2013) – Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) konaného dňa 22. augusta 2013 prijali akcionári návrh predstavenstva na zníženie základného imania o 174,4 milióna EUR na 46,95 milióna EUR.

Mimoriadneho valného zhromaždenia TMR (ďalej len „MVZ“) v hoteli Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili akcionári vlastniaci 89% akcií TMR. Akcionári schválili zníženie základného imania Spoločnosti o 174,4 milióna EUR na 46,95 milióna EUR, čo znamená zníženie menovitej hodnoty na akciu o 26 EUR na 7 eur s dňom zápisu zníženého základného imania do obchodného registra ku dňu 22. októbra 2013 a zmenu stanov Spoločnosti súvisiacu so schválením zníženia základného imania. Rozhodný deň pre určenie práva akcionárov na výplatu zo zníženia základného imania bol stanovený na deň zápisu zníženého základného imania do obchodného registra, t.j. na deň 22. októbra 2013.

Akcionári v rámci MVZ schválili návrh akcionára na vydanie dlhopisov v sume 110 miliónov EUR.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia TMR bude vyhotovená v zákonnej lehote 15 dní odo dňa konania MVZ.