Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T môže kúpiť Poštovú banku

29. apríl 2013

Bratislava (29. apríla 2013) - Protimonopolný úrad SR schválil kúpu Poštovej banky skupinou J&T.

Keďže transakciu už predtým schválili všetky dotknuté regulatórne orgány, bude realizovaná v najbližších dňoch.

Skupina J&T tak nadobudne celkovo 88,055%-ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky.

Autor: JUDr. Nikol Kubaská