Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T dosáhla za rok 2011 zisk 40,1 mil. EUR

2. október 2012

Skupina J&T vytvořila v roce 2011 čistý zisk ve výši 40,1 mil. EUR. Hodnota vlastního kapitálu ke konci roku dosáhla 662,8 mil. EUR a konsolidovaný majetek vzrostl na 5,0 mld. EUR. Vyplývá to z auditovaných konsolidovaných výsledků (IFRS). V roce 2011 rozhodla valná hromada společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., o vyplacení dividendy ve výši 140 mil. EUR.

V hlavních obchodních liniích Skupina J&T upevnila své postavení na trzích, na kterých působí. V roce 2011 Skupina J&T zvýšila úrokový zisk, který meziročně vzrostl o 40% na 99,2 mil. EUR. Nejvíce ke tvorbě zisku Skupiny J&T přispěly společnosti, které poskytují dlouhodobé strategické nebankovní financování zejména v energetice a průmyslu, realitním sektoru, turismu a v oblasti služeb. Tyto společnosti dlouhodobě přináší zisk formou čisté úrokové marže.

Celkové příjmy z poplatků a provizí za loňský rok meziročně vzrostly o 37 % na 28,0 mil. EUR, celkový zisk z poplatků dosáhl 19,7 mil. EUR, a to při udržení stabilní výše nákladů na poplatky a provize. Růst této obchodní linie souvisí primárně s rozvojem aktivit v oblastech bankovnictví a investičního bankovnictví.

Příčinou meziročního poklesu zisku je negativní vývoj na akciových trzích, kde Skupina J&T realizovala ztrátu z obchodování ve výši 32,8 mil. EUR, a to zejména v souvislosti s tituly Unipetrol, a.s., a Erste Bank der oesterrechnischen Sparkassen AG.
Bilanční suma Skupina J&T poprvé v historii přesáhla hodnotu 5 mld. EUR, když meziročně vzrostla o 32 % (absolutně o 1,2 mld. EUR). Za meziročním růstem stojí především strategické rozšíření bankovních aktivit prostřednictvím navýšení kapitálu J&T Banky.
V loňském roce Skupina J&T zahájila strategickou akvizici společnosti Poštová Banka, a.s. Vypořádání této transakce podléhá schválení příslušných regulatorních orgánů. Schvalovací proces aktuálně probíhá. Prostřednictvím Poštové Banky, a.s., Skupina J&T rozšíří portfolio poskytovaných služeb o služby pro retailový klientský segment a dlouhodobě obsáhne všechny hlavní tržní segmenty v sektoru bankovnictví.