Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T garancia výnosu z akcií TMR

18. máj 2012

BRATISLAVA (18.5.2012) - J&T FINANCE GROUP a.s. opäť zverejnila „Verejný návrh na odkúpenie akcií Tatry mountain resorts, a.s.“ s výnosom vo výške 7% p.a. Robí tak už druhý rok po sebe v súlade s garanciou, ktorú J&T vyhlásila 18. mája 2010, podľa ktorej počas 3 rokov v prípade nespokojnosti s vývojom ceny akcií TMR ponúkne akcionárom TMR raz ročne odkúpenie akcií v maximálnom objeme 20 mil. EUR.

Tento verejný návrh môžu využiť len tí akcionári, ktorí vlastnili akcie TMR aspoň posledných šesť mesiacov, čiže minimálne od 18.11.2011. Odkupná cena bola J&T FINANCE GROUP a.s. stanovená na úroveň 43,59 EUR, čo predstavuje celkový výnos 7% p.a., teda výnos 14% oproti cene z dňa vyhlásenia garancie v roku 2010 mínus kumulatívne vyplatená dividenda za obdobie od vyhlásenia garancie.

Od zverejnenia tohto návrhu (18.5.) majú záujemcovia o využitie garancie predaja akcií TMR dva týždne, teda podpísaný návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov musia odoslať najneskôr 1. júna 2012, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty. 
Podpis záujemcu  o predaj akcií TMR na zmluve musí byť úradne overený. Poplatky spojené s prevodom akcií hradí každá zmluvná strana samostatne. JTFG bude postupne uspokojovať záujemcov o predaj až do uplynutia termínu na predloženie ponúk, resp. až po prípadné vyčerpanie limitu 20 mil. EUR. V prípade, že by v jeden kalendárny deň bolo doručených viac návrhov zmlúv a limit 20 mil. EUR by bol v ten deň prekročený, uspokojí JTFG daných záujemcov pomerným spôsobom.

Garancia na odkúpenie akcií TMR bola prvý krát vyhlásená v máji 2010, pričom garancia výnosu bola stanovená vo výške 6 – 8% p.a. počas troch rokov jej trvania. Hlavným zámerom ponuky exkluzívnej garancie bola a stále je podpora dôvery investorov v slovenský kapitálový trh. Spoluzakladateľ J&T, Patrik Tkáč, hovorí: „Garancia výnosu a s tým súvisiaca ponuka na odkúpenie  akcií TMR je pokračovaním našej dlhodobej snahy o rozvoj slovenského kapitálového trhu ako zdroja transparentného spôsobu financovania spoločností a ako zdroja zaujímavých investičných príležitostí. Za posledné dva roky dosiahli akcie TMR stabilné zhodnotenie a boli najobchodovanejším titulom na bratislavskej burze.“

J&T Banka v súčasnosti vlastní približne 20% akcií TMR.