Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

TMR – najobchodovanejší akciový titul na Bratislavskej burze

4. júl 2011

Cenu Burzy cenných papierov v Bratislave za najobchodovanejšiu emisiu akcií v roku 2010 získala spoločnosť Tatry mountain resorts. Obchody s akciami TMR predstavovali viac ako 70% -ný podiel na všetkých zrealizovaných akciových obchodoch. Tvorcom trhu pre akcie TMR je J&T BANKA, ktorá ako najväčší obchodník s cennými papiermi významne prispela k dosiahnutému výsledku.

„J&T BANKA videla v akciách TMR od začiatku veľký potenciál a unikátnu investičnú príležitosť. Úspech spoločnosti Tatry mountain resorts a.s. nás teší, no pre nás ako pre obchodníka s cennými papiermi je toto ocenenie najmä signálom, že kapitálový trh na Slovensku skutočne ožíva.“ hovorí na margo získaného ocenenia riaditeľka J&T BANKY Monika Céreová a ďalej dodáva:
„Aj preto je našou snahou vytvárať a podporovať zaujímavé investičné príležitosti. V tomto roku sme opäť od júna do septembra znížili poplatky pri obchodovaní s cennými papiermi na nulu. Obchodovanie s akciami zdarma je tak dostupné úplne pre každého.“

Z pohľadu objemu obchodov na akciovom trhu BCPB je emisia TMR za rok 2010 najobchodovanejšiou emisiou. Celkový objem obchodov bol 162.302.129,- EUR. Tento predstavuje viac než 70% celkového objemu obchodovaných akcií na BCPB v roku 2010. Priemerný denný objem zobchodovaných akcií predstavuje 646.622 EUR, spolu v priebehu roka bolo 251 obchodovaných dní.

V máji predstavovali obchody s akciami TMR až 57,7% -ný podiel na všetkých zrealizovaných akciových obchodoch na BCPB. K 28.6.2011, pri aktuálnej cene akcie 42,55 EUR, celkový ročný výnos z držby akcie predstavuje 11,1% (9,2% nárast ceny akcie plus dividendový výnos 1,9%).

K úspešnému výsledku sa vyjadril aj predseda  predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý: „To, že je o naše akcie záujem, nám potvrdzuje, že naša stratégia je správna. Vážim si tohto ocenenia a som hrdý za celý tím TMR. Touto cestou by som sa chcel zároveň poďakovať aj J&T BANKE, ktorá verila nášmu plánu, a tým pádom má aj ona veľký podiel na tomto úžasnom výsledku.“

Prestížne ocenenie za najviac obchodovaný akciový titul na Bratislavskej burze v roku 2010 odovzdala predsedovi predstavenstva TMR, Bohušovi Hlavatému, generálna riaditeľka BCPB, Mária Hurajová na slávnostnej recepcii, ktorá sa konala hneď po konferencii uskutočnenej pri príležitosti 20.výročia existencie Burzy cenných papierov.

J&T BANKA, Bratislava, je členom skupiny J&T. Zameriava sa na poskytovanie služieb privátneho a investičného bankovníctva. Prvý účet otvorila 6. marca 2006. Okrem J&T BANKY Praha a J&T BANKY Bratislava sú súčasťou skupiny aj J&T BANK Moskva, J&T Bank Switzerland a od roku 2008 aj J&T BANK & TRUST Barbados. Viac na www.jt-banka.sk

Autor: JUDr. Nikol Kubaská - PR Manager & Hovorca