Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Skupina J&T získala od NBS súhlas na navýšenie akcionárskeho podielu v Poštovej banke

21. september 2012

Národná banka Slovenska udelila skupine J&T predchádzajúci súhlas na navýšenie akcionárskeho podielu v Poštovej banke.

Súhlas Národnej banky Slovenska s navýšením akcionárskeho podielu skupiny J&T v Poštovej banke je potvrdením už avizovaného strategického partnerstva medzi J&T a doterajším majoritným akcionárom Poštovej banky - spoločnosťou ISTROKAPITAL SE. Dokončenie procesu transformácie ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu.

Po ukončení transakcie bude mať skupina J&T celkovo 88,055% -ný podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky.

Autor: JUDr. Nikol Kubaská - PR Manager & Hovorca