Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T garantuje výnos z akcií TMR

4. október 2010

BRATISLAVA - J&T FINANCE GROUP a.s. garantuje celkový výnos z akcií Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vo výške 6-8 % p.a.. V najbližších troch rokoch akcionárom TMR v prípade nespokojnosti s vývojom ceny akcií ponúkne J&T raz ročne odkup akcií v objeme 20 mil. EUR. Vyplýva to z oznámenia o garancii, ktoré dnes zástupcovia JTFG odovzdali na Burze cenných papierov v Bratislave a Národnej banke Slovenska.

,,V minulosti sa potvrdil náš cit pre jedinečné investičné príležitosti a domnievame sa, že TMR je jednou z investícii, ktorá je predurčená na úspech. Trojročné obmedzenie poskytnutia garancie vyplýva z toho, že počas nich bude vedenie TMR realizovať  investičnú stratégiu a my veríme, že  po jej naplnení už akcie TMR nebudú potrebovať dodatočnú podporu vo forme takejto garancie“ vysvetľuje Patrik Tkáč, spoluzakladateľ skupiny J&T dôvody, pre ktoré sa skupina rozhodla takúto výnimočnú garanciu poskytnúť. ,,Akcie TMR sú pre nás dlhodobou investíciou, v ktorej vidíme veľký potenciál rastu a zhodnotenia. V budúcnosti si preto plánujeme ponechať akcie TMR v našom portfóliu. Sme odhodlaní investovať do rozvoja Tatier a pričiniť sa tak o ich obrodu,“ doplnil.

J&T FINANCE GROUP a.s. (JTFG) vyhlási raz ročne v dennej tlači a na stránkach www.tmr.sk a www.jtfg.com návrh na odkup akcií TMR. Na tento návrh môžu reagovať a ponúknuť svoje akcie na predaj tí akcionári, ktorí v tom čase budú akcionármi TMR minimálne šesť mesiacov. Od zverejnenia návrhu budú mať dostatočný čas (cca. 2 týždne) na realizovanie predaja akcií. Cena, za ktorú JTFG bude akcie vykupovať, bude akcionárom garantovať celkový výnos z akcií TMR  (rast ceny akcií TMR plus dividendový výnos) minimálne 6% až 8% p.a.. Finálna cena, za ktorú bude JTFG akcie TMR odkupovať, bude zverejnená až v samotnom verejnom návrhu na kúpu akcií. Závisieť bude najmä od aktuálnej situácie na finančných trhoch. Za východiskovú cenu pre výpočet výnosu sa pritom bude považovať zatváracia cena akcie v  deň zverejnenia garancie, t.j. 18. 5. 2010 a pre ďalšie roky výročie tohto dátumu. JTFG bude postupne uspokojovať záujemcov o predaj až do uplynutia termínu na predloženie ponúk resp. až po prípadné vyčerpanie limitu 20 mil. EUR.

,,Sme jedna zo spoločností, ktorá by mohla a mala prispieť k oživeniu Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). V uplynulých mesiacoch sme uviedli na BCPB dve spoločnosti, naša banka sa pre ne stala tvorcom trhu, aby sme zabezpečili ich likviditu. Garancia spätného odkupu akcií TMR a transparentná prezenácia našich zámerov v tejto spoločnosti je ďalším krokom k podpore dôvery voči kapitálovému trhu. Úprimne však verím, že akcie TMR investorom prinesú viac než 6 až 8% ročne a našu garanciu tak nevyužijú“ vysvetlil Patrik Tkáč.

Samotná skupina J&T dnes vlastní približne 20% akcii spoločnosti TMR.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovnictvom a projektovým financováním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na http://www.jtfg.com/

Autor: Maroš Sýkora - Hovorca, vedúci oddelenia PR