Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T druhý najatraktívnejší zamestnávateľ na Slovensku

4. január 2013

Vysnívané miesto na prácu má zrejme toľko podôb, koľko je na svete ľudí. Asi každý však chce pracovať v spoločnosti, kde sú zamestnanci výrazne spokojnejší a motivovanejší ako inde, cítia sa dôležití a dobre ocenení, majú záujem vo firme zostať aj v budúcnosti.

Magazín Forbes v spolupráci s Profesia.sk hľadal zamestnávateľa, ktorý je pre Slovákov najatraktívnejší. V prieskume vyhral Google, na druhej priečke sa umiestnila skupina J&T, tretí bol Volkswagen. Respondenti pri výbere, kde by najradšej pracovali, zohľadňovali predovšetkým silnú a známu značku spoločnosti či platové ohodnotenie a benefity.

Počet respondentov v prieskume predstavoval niekoľko tisíc ľudí, z ktorých sa vytvorila reprezentatívna slovenská vzorka. Respondenti vypĺňali krátky dotazník prostredníctvom špeciálneho softvéru, ktorý zabezpečil, že každý mohol odpovedať na otázky len raz.

Zber údajov prebiehal v dvoch fázach. V prvej si mohli respondenti vyberať ľubovoľného najatraktívnejšieho zamestnávateľa, na základe čoho vznikol zoznam 45 firiem, z ktorých si celá skupina respondentov (vyplnených bolo 4 502 vyplnených dotazníkov) vyberala v druhej fáze zisťovania. Samostatný prieskum sa uskutočnil aj na vzorke predplatiteľov magazínu Forbes.

Google v rebríčkoch o najpríťažlivejšieho zamestnávateľa tradične dominuje a podľa odborníkov ho bude ťažké zdolať aj v budúcnosti. Je to firma, ktorá presadzuje slobodný prístup. Veľmi dôležitá je samostatnosť a odvaha púšťať sa do nových vecí, nevzdať sa nápadov, naopak, doviesť ich až do konca. Google verí v talent, nápady ľudí, ponúka nadštandardné benefity.
A má úspech.

Firma musí byť zvedavá na nápady zamestnancov

Tvrdí, že šéf je vždy synonymom toho, kam sa raz môžete dostať aj vy sám. Skupinu J&T, ktorá sa v prieskume dostala medzi trojicu najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku, označuje ako firmu postavenú na rodinnom základe. Andrej Zaťko do nej prišiel ešte ako študent vysokej školy, prešiel viacerými úrovňami a od novembra 2012 riadi slovenskú pobočku privátnej banky.

Aký typ človeka na vás vie urobiť dojem?

Mám rád profesionálov. Ľudí s nápadmi, myšlienkami, ktorí sú ambiciózni, vedia, čo chcú, majú životný aj profesionálny cieľ a idú za ním. Ktorí sú zároveň čestní a ľudskí. Spojenie výnimočného výsledku s prirodzenou človečinou, s vlastným štýlom, je ešte stále v našich končinách zriedkavé.

Akademický výskum ukázal, že manažéri bánk si nevyberajú vždy najkvalifikovanejšieho kandidáta. Najímajú ľudí, ktorí sa im páčia, chcú s nimi tráviť čas a myslia si, že môžu byť ich priatelia. Súhlasíte?

Čiastočne. Sympatie a vzájomná chémia sú dôležité pre kvalitný výkon, no treba zohľadňovať viacero atribútov - predsa len - ide o prácu a výkon, a preto si vždy treba zachovávať najmä profesionálny úsudok. Určite nie je vhodné kandidátov vnímať ako potenciálnych priateľov. To do výberov nemá patriť. Iste, od rôznych pozícií, typov firiem či podľa náplne práce sa môže vyžadovať istá miera kolegiality, tímovosti. Od zásadných ľudí v spoločnosti sa však skôr očakáva vlastný úsudok, individualita, kreativita, nasadenie a schopnosť spolupráce s ostatnými, nenazval by som to tímovosť. Zároveň podotknem, že vzhľadom na to, koľko času trávime v práci, je prirodzené, že časom vzniknú i priateľské väzby. Som však zástancom toho, že treba oddeľovať pracovnú líniu od tej súkromnej, na ochranu oboch typov vzťahov a zachovanie zdravého úsudku.

Aký má byť človek, ktorý chce pracovať vo vašej firme?

Úprimne? Najlepší.

Čo pri výbere najviac zohľadňujete? Schopnosti, chémiu tímu...

Pri každej pozícii môžu byť jemné odlišnosti, no prvoradé sú odborné znalosti, skúsenosti, určitá osobná zrelosť a zodpovednosť. U mladších kandidátov je to snaha nasávať skúsenosti, vzdelávať sa, rásť. Je tiež potrebné zvažovať, v akom tíme bude nový človek pracovať, aké budú jeho kompetencie, aby bol skutočne prínosom. Pri výbere ste niekedy viac psychológ ako manažér. Na výberových pohovoroch a následne počas skúšobnej lehoty preto podľa pozícií preverujeme odbornosť, schopnosť zžiť sa s firemnou kultúru, ale aj osobnostné dispozície uchádzačov.

Predstavte si, že za vami príde absolvent vysokej školy s prosbou o radu. Chce podnikať, pracovať do noci, len nevie, ako začať. Čo mu poradíte?

Pokiaľ ide o samostatné podnikanie, nie zamestnanie, určite je alfou omegou dobrý nápad, analýza prostredia, konkurencie, aspoň jednoduchý finančný plán. Ak ide o zamestnanie, na začiatku je dobré mať niekoho ako „tútora", pri ktorom sa mnohé v praxi naučíte, kto vám poradí a časom sa môžete osamostatniť. Spočiatku je lepšie napredovať pomalšie, ale získanými skúsenosťami si môžete dovoliť naplno sa zapojiť.

Ako rozpoznáte talent?

Intuícia vám síce môže napovedať, no som pomerne pragmatický a racionálny typ. Preto uprednostňujem „hmatateľné" dôkazy, teda výsledky, ktoré kandidát dosiahol, osobné ambície, určite mnohé napovedia i referencie a samozrejme priame odpovede na priame otázky. Na zložitú otázku je niekedy aj nie úplne korektná odpoveď s vlastným názorom lepšia ako naučená poučka. Podľa typu pozície, samozrejme. Inak u účtovníka, inak u privátneho bankára.

Môžete povedať nejaký fígeľ, ako získať najlepších pracovníkov, aby ich nezískala konkurencia?

Je to komplex viacerých momentov. Osobná profesionálna spokojnosť, finančné i nefinančné ohodnotenie, motivácia rastu a osobného rozvoja, v neposlednom rade nadštandardné pracovné prostredie a skvelý tím. Ak chcete získať to najlepšie z trhu, musí mať aj spoločnosť taký imidž. Musia to cítiť klienti aj zamestnanci, ktorí vám ten imidž v komunite tvoria.

Dá sa prezradiť nejaký konkrétny príbeh, ako sa niekto vo vašej firme z nuly vyšvihol do riadiacej funkcie? Čím zabodoval? Ako sa presadil?

U nás nikto nie je nula ani na začiatku, keď k nám prichádza s minimálnymi skúsenosťami. J&T sama osebe je veľkým príbehom. Počas takmer 20 rokov pôsobenia na trhu dostali príležitosť mnohí, ktorí sa počas pár rokov vypracovali z nižších, napríklad asistentských pozícií a dnes riadia tímy s desiatkami zamestnancov, väčšie či menšie spoločnosti v holdingu. Sám som do J&T prišiel ešte ako študent vysokej školy, prešiel som viacerými úrovňami a dnes riadim slovenskú pobočku privátnej banky. Podobných príbehov je v J&T viacero. Všímame si kvalitných ľudí a tí potom dostanú aj šancu rásť. Žiadna pozícia vo firme nie je daná nikomu ako definitíva.

Čo vás vie na ľuďoch odradiť?

Lenivosť, faloš, závisť, nezodpovednosť. Prázdne saká a surferi, teda tí, ktorí sa vezú na práci iných.

Vaša firemná kultúra?

Sme firma postavená na rodinnom základe, tradičných hodnotách, no zároveň sme mladí, ambiciózni, dynamickí, najmä na poli privátneho bankovníctva sme trendsetter. Firemná kultúra u nás nie je iba pojem. Vnímame dianie i atmosféru medzi zamestnancami, je našou snahou ľudí motivovať. Interná komunikácia, práca HR, ale aj cesta vlastných osobných príkladov a priamy kontakt zamestnancov s akcionármi je spôsob, akým firemnú kultúru posilňujeme. Pochopiteľne k tomu patria i nefinančné benefity vo forme rôznych podujatí či špeciálny vernostný systém Magnus, v rámci ktorého môžu klienti, ako aj zamestnanci využívať niekoľko sto benefitov.

O aké benefity pre zamestnancov ide?

Ak opomeniem tie štandardné, ako sú dovolenky a tzv. sick days navyše, interfiremné podujatia, zdravotnú starostlivosť, nadštandardné pracovné prostredie a mnohé ďalšie, spomenul by som opäť Magnus. Každý zamestnanec bez ohľadu na pozíciu dostane ročný benefit v hodnote 400 eur, ktorý si môže vyčerpať podľa svojich potrieb. Môže sa rozhodnúť pre niektorý z pobytov v Tatrách, relaxačný či adrenalínový zážitok, hračku pre dieťa, technologickú vychytávku či mnohé ďalšie. Jednoducho si vyberie z ponuky, ktorá je na trhu bezkonkurenčne najlepšia, a čo je tiež dôležité, každý zamestnanec sa tak môže cítiť ako privátny klient, ktorý má u nás vysoký objem prostriedkov, pretože dostáva porovnateľne veľký benefit. Podotkol by som ešte, že ani v čase krízy sme neškrtli rozpočty na vzdelávanie ako iné spoločnosti. V čase rastu sa delíme o výsledky so zamestnancami. Keď je rast slabší, zamestnanci sa spolu s nami uskromňujú.

Ako sa staráte o potreby zamestnancov?

Manažment na všetkých úrovniach vedieme k tomu, aby s tímom intenzívne komunikoval, nielen prostredníctvom e-mailov a intranetu, ale čo najviac i osobne. Ak majú zamestnanci dostatok informácií, výrazne to môže ovplyvniť ich výkon a celkovú spokojnosť. Je pomerne kľúčové, aby sa ľudia v stabilnom prostredí naďalej rozvíjali a mohli napredovať nielen voči konkurencii, ale aby tiež pociťovali moment osobnej satisfakcie. Zistili sme, že ľudia, ktorí sú najmenej motivovaní v práci, sú súčasne tí istí, ktorým sa nedostávali informácie, ktorí necítili, že žijú spolu s firmou. Je to pre ich spokojnosť, a teda kvalitný výkon jeden z dôležitých faktorov.

Ako podporovať kreativitu? Ako zabezpečiť, aby sa vo firme nestratil žiadny dobrý nápad?

Žiaľ, stáva sa to. Úspech tkvie v tom, aby sa nápady dostávali na správne miesto vo firme, aby ľudia cítili, že na ich myšlienky a nápady je firma zvedavá a že ich vie oceniť. Komunikujeme spolu na všetkých úrovniach. Počúvame sa, hľadáme čo najlepšie riešenie. Niekedy si pri tom aj intenzívne vymieňame názory, no je nevyhnutné, aby sme vyčistili stôl a našli zhodu. Nápad sám osebe však nestačí. Musí byť realizovateľný, finančne efektívny. To už je potom úloha manažmentu, aby ho zhodnotil.

Ako motivujete zamestnancov?

Finančne i nefinančne. Máme vytvorený hodnotiaci model, ktorý aplikujeme podľa toho, či ide o obchodné pozície alebo administratívu. No každý by mal mať merateľné ciele, každý by ich mal poznať a každý by si mal byť vedomý, že ich môže a má dosiahnuť. Máme vo firme kompetenčný model, podľa ktorého beží vzdelávanie, aj sa podľa neho stanovujú ciele. Máme mentoringový program, ktorý rozširujeme na celú banku. Nefinančných možností je mnoho, viaceré sme už spomenuli a v najbližších týždňoch pripravujeme i ďalšie zmeny na úrovni internej komunikácie, kde sám chcem ísť príkladom.

Aký má byť šéf, aby sa stal neformálnou autoritou?

Na začiatku musí stáť vždy ruka v ruke dôvera a rešpekt. Dobrý šéf by mal ísť príkladom, iniciovať osobný záujem a integritu, zároveň by mal byť pomerne prísny, ale spravodlivý. Šéf je vždy nepísaným synonymom toho, kam sa raz môžete dostať. Potom je už len na konkrétnom šéfovi, či chce byť dobrým alebo iným príkladom pre svoj tím.

Myslíte si, že máte vlastnosti, ktoré väčšine ľudí chýbajú?

Mám vlastnosti, ktoré sú pre moju prácu nepochybne dôležité, až nevyhnutné, ale čo je podstatnejšie, nie je to vlastnosť, ale skôr schopnosť ich navzájom využiť na čo najlepší výsledok mojej práce. Samozrejme, i ja sám sa rokmi mením, je nevyhnutné na sebe pracovať po celý život.

Máte skúsenosť, že sa manažér neraz obklopí ľuďmi, ktorí sú menej schopní ako on? Prečo sa to stáva?

Iste, zažil som aj podobné praktiky, ale sú pre mňa neprijateľné. Žiaľ, nie je to úplne ojedinelá vec. Brzdí to rozvoj spoločnosti. Ak niekto skutočne razí podobnú stratégiu, môže to byť pochopiteľne zásterka vlastnej neschopnosti alebo zúfalý strach z vlastného neúspechu. Skôr alebo neskôr sa však takáto chyba prejaví. Pre spoločnosť je dôležité tieto veci odchytiť čo najskôr, pre potrebu zachovania kontinuity podnikania. Talent pool či zoznam high-potential zamestnancov naprieč celou firmou je preto nutnosť v každej spoločnosti aj pre tento cieľ, ako aj pre ich kontinuálnu podporu.

Aké faktory ovplyvňujú, že manažér vo vrcholnej funkcii zlyhal?

Vo všeobecnosti nesprávny výber hneď na začiatku, precenenie schopností či horšiu adaptabilitu na nové prostredie, nový tím s vyššími očakávaniami, ale môže ísť aj o známy syndróm vyhorenia. Je zásadné, aby najmä manažéri, ktorí podávajú silný mentálny výkon, ho mohli vyvažovať i mimo práce. Psychohygiena je v dynamickom prostredí, v akom žijeme, často podceňovaná, no je absolútnou nevyhnutnosťou, na ktorú by vrcholoví manažéri, ako aj každý zamestnaný človek nemali zabúdať.

Čomu pripisujete, že ste sa v prieskume Profesia.sk a Forbes o najatraktívnejšieho zamestnávateľa umiestnili v najlepšej trojke?

V prvom rade vďaka všetkým, ktorí sa na prieskume zúčastnili a ktorí vyjadrili sympatie s našou spoločnosťou. J&T pôsobí na trhu takmer 20 rokov a pre mnohých je synonymom slovenského úspechu. Úspech odjakživa priťahoval ďalší úspech a je preto prirodzené, že úspešné spoločnosti vedú aj v takýchto hodnoteniach. Je to pre nás obrovský záväzok do budúcna, stále je čo zlepšovať.

Zdroj: Forbes