Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T medziročne zvýšila zisk o 9% na 115,6 mil. EUR.

17. jún 2010

Skupina J&T   dosiahla v roku 2009 čistý zisk vo výške 115,6 mil. EUR ., čo predstavuje 9% medziročný nárast. Vyplýva to z auditovaných konsolidovaných výsledkov (IFRS) za rok 2009. Hodnota vlastného kapitálu ku koncu minulého roka vzrástla o 23% na 663,1 mil. EUR . Podľa predbežných výsledkov za prvý štvrťrok tohto roku, nadviazala Skupina J&T na tieto výsledky čistým ziskom  48,6 mil. EUR. Skupina J&T  plánuje v tomto roku vyplatenie dividendy približne vo výške 63 mil. EUR.

Čistý úrokový výnos za rok 2009 dosiahol 25,4 mil. EUR, za prvý štvrťrok tohto roku potom 12,0 mil. EUR

„Nárast čistého úrokového výnosu za tieto obdobia bol podporovaný jak rastom objemu poskytovaných úverov tak rastom úrokových marží,“  komentuje výsledky Miloš Badida, finančný riaditeľ a člen predstavenstva J&T Finance Group, a.s. .
„Za úspech považujeme tiež skutočnosť, že sa nám darí udržiavať a ďalej zvyšovať podiel úrokovej  marže na výsledkoch Skupiny J&T, a aj napriek tomu, že v minulom roku vzrástli opravné položky k úverom o 61 mil. EUR. V stredno- až dlhodobom horizonte však veríme v návratnosť týchto úverov“ dodáva Miloš Badida.
Dôležitou súčasťou výsledkov Skupiny J&T za rok 2009 bol zisk z obchodovania na finančných  a kapitálových trhoch vo výške 54,6 mil. EUR, plynúci  predovšetkým z obchodov s cennými papiermi. V prvom kvartáli roku 2010 došlo k akcelerácií rastu zisku z obchodovania až na úroveň 46,4 mil. EUR, a k ďalšiemu výraznému zhodnoteniu investícií do cenných papierov.

Bilančná suma k 31. 12. 2009 dosiahla 4,47 mld. EUR  medziročne tak vzrástla o 29%. Zároveň sa v Skupine J&T podarilo v priebehu roku  posilniť svoju likviditu. Objem voľných finančných prostriedkov tak medziročne vzrástol o 48% a prekonal hranicu 517 mil. EUR, čo predstavuje 12 % celkového majetku Skupiny J&T. Tento trend bol zachovaný aj v prvom štvrťroku tohto roku, kedy došlo k nárastu bilančnej sumy na 4,65 mld. EUR a tiež k ďalšiemu posilneniu likvidity. Hodnota vlastného kapitálu dosiahla 739,7mil. EUR. V minulom roku  vzrástol objem poskytnutých úverov o 21% na 1,85 mld. EUR a objem prijatých vkladov o 14% na 2,47 mld. EUR. Tento nárast trval aj v priebehu prvých troch mesiacov tohto roka.

Skupina J&T očakáva , že v priebehu druhého až tretieho štvrťroku 2010 pristúpi k predaju spoločnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, vlastníka podielov predovšetkým v spoločnostiach Elektrárny Opatovice , a.s., Pražská teplárenská a.s. a Energotrans, a.s., do spoločnosti ENERGETICKÝ A PRUMYSLOVÝ HOLDING LIMITED . V bilancii Skupiny J&T sa táto transakcia prejaví znížením hodnoty aktív a jednorazovým nárastom zisku.

 v tis. EUR  2005  2006  2007  2008  2009  03/2010
 Aktíva  2 025 909  2 570 720  3 336 046  3 457 409  4 474 756  4 654 159 
 Vlastný kapitál  323 344  419 793  488 650  537 702  663 133  739 654
 Čistý zisk  114 013  74 414  50 129  106 027  115 575  48 614
             
 ROA  5,7%  3,3%  1,4%  2,9%  2,6%  4,2%
 ROA  31,7%  18,3%  8,6%  17,9%  17,2%  25,9%

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie, ale prítomná je i na trhoch Švajčiarska , a v Karibskej oblasti. Medzi podstatné účasti spoločnosti patria štyri banky (J&T BANAKA, a.s., J&T Bank (Switzerland) Ltd., J&T Bank ZAO A J&T Bank and Trust Inc.).

V prípade dotazov prosím kontaktujte:

Petr Málek                                                                                                     Maroš Sýkora                     

J&T FINANCE GROUP, a. s.                                                                      J&T FINANCE GROUP, a. s.

ředitel marketingu                                                                                           hovorca, vedúci oddelenia PR

malek@jtfg.com                                                                                             sykora@jtfg.sk

+420 606 622 821                                                                                          +421 903 574 500