Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Prohlášení J&T k rozkladu Czech Coal proti rozhodnutí ÚOHS

14. december 2009

Rozklad skupiny Czech Coal proti rozhodnutí ÚOHS ve věci transakce s aktivy společnosti International Power Opatovice (IPO) považujeme za neoprávněný a zmatečný. Dřívější rozhodnutí ÚOHS, který vyslovil s transakcí souhlas, je pravomocné a celá transakce byla již definitivně vypořádána.
Napadání již uskutečněného prodeje společnosti IPO je ze strany Czech Coal evidentně motivováno úsilím o naplnění vlastních ekonomických zájmů, a nikoliv skutečným zájmem o ochranu hospodářské soutěže. Probíhající kampaň skupiny Czech Coal na „obranu hospodářské soutěž“ je proto absolutně nedůvěryhodná a účelová. 
Za jediný důvod podání rozkladu Czech Coal považujeme frustraci Czech Coal z toho, že se jí zatím nedaří v plném rozsahu uskutečnit agresivní plány na dramatické zdražení hnědého uhlí v České republice. Součástí tohoto cenového plánu byla i snaha Czech Coal o získání společnosti International Power Opatovice.
Podíl skupiny Czech Coal na trhu s hnědým uhlím v současné době podle relevantní metodiky přesahuje 56 %. Skupina Czech Coal toto své postavení  prokazatelně zneužívá k soustavné snaze o dramatické zvýšení cen uhlí v ČR na více než dvojnásobek současné tržní úrovně. Pokud by takové drastické zdražení uhlí bylo úspěšné, vyvolalo by tlak na výrazné zvýšení cen tepla, se všemi negativními sociálními důsledky.
Existují velmi důvodné předpoklady, že získání společnosti International Power Opatovice hrálo v těchto agresivních cenových záměrech Czech Coal důležitou roli. Jednak by po jejím ovládnutí mohla ostatním teplárnám hrozit nedostatkem hnědého uhlí (s poukazem na to, že relativně velké množství musí spalovat sama v Opatovicích) a jednak by  z pozice majitele mohla do Opatovic prosadit přemrštěnou cenu uhlí a tu nejen přenést na spotřebitele tepla, ale současně o ní tvrdit, že se jedná o objektivní tržní cenu, kterou by měli akceptovat ostatní odběratelé mosteckého uhlí. 
Skupina Czech Coal, která byla v poslední době několikrát pokutována za předražování svého uhlí, by se podle našeho názoru měla soustředit především na přehodnocení své agresivní obchodní politiky a na ukončení praxe zneužívání dominantní pozice na trhu s uhlím, která ohrožuje celý energetický trh v ČR.
Fakt, že Czech Coal zneužívá dominantního postavení a narušuje hospodářskou soutěž, potvrdilo například loňské rozhodnutí Ministerstva financí jako orgánu oprávněného k dozoru nad plněním zákona o cenách, které společnost Czech Coal (respektive MUS ze skupiny Czech Coal) potrestalo finanční pokutou ve výši 37,5 mil. Kč za to, že MUS zneužila své postavení na trhu a účtovala za své uhlí nepřiměřeně vysoké ceny.
Vedle toho, ÚOHS již v roce 2008 zahájil řízení proti Czech Coal ve věci zneužívání hospodářské soutěže ze strany Czech Coal na trhu s hnědým uhlím v ČR. 

Petr Málek
J&T