Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Dlhopisy J&T Finance Group II už obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave

15. marec 2012

Burza cenných papierov v Bratislave rozhodla 9. marca 2012 o prijatí dlhopisov emitenta J&T Global Finance II., B.V. na regulovaný voľný trh. Verejná trojročná emisia obligácií bola celá upísaná v objeme 100 miliónov EUR, pričom nesie úrok 6,4% p.a.  Manažérom, administrátorom a kotačným agentom emisie korporátnych dlhopisov J&T Finance Group II je J&T BANKA.

„Záujem investorov o korporátne dlhopisy stále rastie, čo nás teší, rovnako ako fakt, že sa nám podarilo upísať celý objem emisie vo veľmi krátkom čase. Dnes sa už s dlhopisom obchoduje a investori si ich môžu kúpiť už priamo na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom akéhokoľvek obchodníka s cennými papiermi alebo prostredníctvom banky,“ hovorí člen predstavenstva J&T BANKY Andrej Zaťko.

J&T Global Finance II, B.V emituje dlhopisy v celkovej menovitej hodnote 100 000 000,- EUR v počte 1000 kusov. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 100 000,- EUR. J&T BANKA vypláca úrok vo výške 6,4% polročne, vždy vo februári a auguste. J&T Finance Group na základe ručiteľského prehlásenia garantuje splatenie dlhopisov v plnom rozsahu.