Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Skupina J&T dosáhla za tři čtvrtletí roku 2010 čistého zisku 73,4 mil. EUR

20. december 2010

Čistý zisk Skupiny J&T1) dosáhl za tři čtvrtletí roku 2010 hodnoty 73,4 mil. EUR. Vlastní kapitál k 30. 9. 2010 činil 752 mil. EUR a konsolidovaný majetek přesáhl hodnotu 4,9 mld. EUR. Skupina J&T tím úspěšně navazuje na výsledky prvního pololetí.

„Vedle stabilního vývoje čistého úrokového výnosu, který dosáhl hodnoty 27,5 mil. EUR, byla Skupina úspěšná též v posilování příjmů z poplatků a provizí. Ty dosáhly za tři čtvrtletí hodnoty 14,3 mil. EUR, což představuje 125% nárůst oproti prvnímu pololetí letošního roku. Vynakládáme značné úsilí, abychom i nadále zvyšovali podíl úrokových a poplatkových příjmů na výsledku Skupiny J&T,“ komentuje Miloš Badida, finanční ředitel a člen představenstva J&T Finance Group, a.s.

Zisk Skupiny J&T z obchodování na finančních a kapitálových trzích dosáhl 73,2 mil. EUR a vzrostl tak o 60 % v porovnání s prvním pololetím roku.

Hodnota aktiv k 30. 9. 2010 od začátku roku vzrostla o 0,5 mld. EUR na 4,9 mld. EUR. Skupina J&T si nadále zachovává silnou likviditní pozici. Hodnota volných finančních prostředků překonala hranici 700 mil. EUR. Objem poskytnutých úvěrů ke konci třetího čtvrtletí dosáhl úrovně 2,3 mld. EUR, což představuje nárůst 411 mil. EUR od začátku roku 2010. Pozitivní vývoj na straně poskytnutých úvěrů byl doprovázen růstem přijatých vkladů na 2,7 mld. EUR. Závazky Skupiny J&T k 30. 9. 2010 dosáhly hodnoty 4,2 mld. EUR a od začátku roku tak vzrostly o 10,6 %, zejména díky nárůstu vkladů.

 

tis. EUR

 2009.12

 2010.03

 2010.06

 2010.09

Aktiva

 4 474 756

 4 654 159

 4 788 887

 4 943 858

Vlastní kapitál2)

 684 492

 762 685

 704 162

 752 016

Čistý zisk3)

 117 632

 49 373

 53 291

 73 432

 ROA4)

 2,6 %

 4,2 %

 2,2 %

 2,0 %

ROE4)

 17,2%

 25,9 %

 15,1 %

 13,0 %

 

O skupině J&T
Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, ale je přítomna i na trzích Švýcarska, Ruské federace a v Karibské oblasti. Mezi podstatné účasti společnosti patří čtyři banky (J&T Banka, a.s., J&T Bank (Switzerland) Ltd., J&T Bank ZAO a J&T Bank and Trust Inc.).

Více informací na http://www.jtfg.com/

V případě dotazů prosím kontaktujte:
Petr Málek                                                         Monika Veselá  
J&T FINANCE GROUP, a. s.                          Fleishman-Hillard
ředitel marketingu                                              Associate Director
malek@jtfg.com                                                vesela@fleishman.com
+420 606 622 821                                           +420 604 333 320

1) Společnosti tvořící konsolidační celek společnosti J&T Finance Group a.s.
2) Vlastní jmění připadající osobám s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti.
3) Čistý zisk za účtované období připadající na osoby s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti
4) Ukazatele ROA a ROE k 30.9.2010 představují hodnoty ukazatelů přepočtené na hodnoty per annum.