Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T garantuje výnos z akcií TMR.

18. máj 2011

BRATISLAVA (18.5.2011) - J&T FINANCE GROUP a.s. zverejnila „Verejný návrh na odkúpenie akcií Tatry mountain resorts, a.s.“ s výnosom vo výške 7% p.a. Robí tak v súlade s garanciou, ktorú J&T vyhlásila 18. mája minulého roku, podľa ktorej počas 3 rokov v prípade nespokojnosti s vývojom ceny akcií TMR ponúkne akcionárom TMR raz ročne odkúpenie akcií v objeme 20mil EUR.

Na tento verejný návrh môžu reagovať a ponúknuť na predaj svoje akcie TMR tí akcionári, ktorí vlastnili akcie TMR aspoň šesť mesiacov, teda minimálne od 18.11.2010. Cena, za ktorú bude J&T FINANCE GROUP a.s. akcie odkupovať, bola stanovená na úroveň 41,766 EUR, čo predstavuje celkový výnos 7% p.a. (rast ceny akcií TMR od dňa zverejnenia garancie plus dividendový výnos).

Od zverejnenia tohto návrhu (18.5.) majú záujemcovia na zrealizovanie predaja akcií TMR dva týždne, pričom podpísaný návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov však musia odoslať najneskôr 3. júna 2011, rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty.
Návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov je verejne dostupný na internetovej stránke www.jtfg.com. Podpis záujemcu  o predaj akcií TMR na zmluve musí byť úradne overený. Poplatky spojené s prevodom akcií hradí každá zmluvná strana samostatne. JTFG bude postupne uspokojovať záujemcov o predaj až do uplynutia termínu na predloženie ponúk, resp. až po prípadné vyčerpanie limitu 20mil. EUR. V prípade, že by v jeden kalendárny deň bolo doručených viac návrhov zmlúv a limit 20mil. EUR by bol v ten deň prekročený, uspokojí JTFG daných záujemcov pomerným spôsobom.

Garanciu na odkúpenie akcií TMR s výnosom vo výške 6 – 8% počas troch rokov vyhlásila spoločnosť JTFG v máji minulého roka s cieľom podporiť dôveru investorov v slovenský kapitálový trh. Spoluzakladateľ J&T, Patrik Tkáč, medzi dôvody, pre ktoré sa skupina rozhodla takúto výnimočnú garanciu poskytnúť uviedol: ,,Garancia spätného odkúpenia akcií TMR a transparentná prezentácia našich zámerov v tejto spoločnosti je ďalším krokom k podpore dôvery voči kapitálovému trhu. Akcie TMR sú pre nás dlhodobou investíciou, v ktorej vidíme veľký potenciál rastu a zhodnotenia. V budúcnosti si preto plánujeme ponechať akcie TMR v našom portfóliu. Sme odhodlaní investovať do rozvoja Tatier a pričiniť sa tak o ich obrodu.“
Skupina J&T v súčasnosti vlastní približne 20% akcií TMR.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na www.jtfg.com

Autor: Mgr.Nikol Kubaská - PR Manažér & Hovorca J&T