Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Skupina J&T za 1. pololetí 2010 meziročně zvýšila zisk o 92 % na 53,3 mil. EUR

5. október 2010

Skupina J&T1  dosáhla za první pololetí roku 2010 čistý zisk ve výši 53,3 mil. EUR, což představuje 92% meziroční nárůst. Hodnota vlastního kapitálu ke konci pololetí meziročně vzrostla o 20 % na 704,2 mil. EUR a konsolidovaný majetek dosáhl hodnoty 4,8 mld. EUR (meziroční nárůst o 37 %). Ve druhém čtvrtletí letošního roku Skupina J&T rozhodla o vyplacení dividendy ve výši 63,5 mil. EUR.
 
Čistý úrokový výnos (rozdíl mezi úrokovými výnosy a náklady) k 30. 6. 2010 dosáhl hodnoty 20,7 mil. EUR. Tento výsledek představuje 82 % čistého úrokového výnosu za celý rok 2009, což prokazuje rostoucí význam této části příjmové stránky Skupiny J&T.

Podíl čistého úrokového výnosu na čistém zisku se od konce roku 2009 zvýšil z 22 % na současných 39 %, což odpovídá našim cílům a očekáváním. Strategie skupiny totiž počítá s tím, že podíl tohoto ukazatele na čistém zisku bude narůstat,“ komentuje výsledky Miloš Badida, finanční ředitel a člen představenstva J&T Finance Group, a.s..

Ve druhém čtvrtletí 2010 došlo k akvizici společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a ATLANTIK finanční trhy, a.s. Skupina J&T tímto krokem rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb, a dále rozvíjí své působení na kapitálových trzích. Zisk z obchodování na finančních a kapitálových trzích dosáhl úrovně 45,9 mil. EUR, což představuje 84 % zisku z obchodování generovaného za rok 2009.

Hodnota aktiv k 30. 6. 2010 meziročně vzrostla o 1,3 mld. EUR na 4,8 mld. EUR. Nárůst aktiv byl způsoben především růstem likvidních prostředků v souvislosti s úspěšnými kampaněmi J&T Banky v ČR a na Slovensku a akvizicí International Power Opatovice (IPO). Skupina J&T si nadále zachovává silnou likviditní pozici. Hodnota volných finančních prostředků překonala hranici 520 mil. EUR. Objem poskytnutých úvěrů ke konci pololetí dosáhl úrovně 2,2 mld. EUR, což představuje nárůst 376 mil. EUR od začátku roku 2010.

Pozitivní vývoj na straně poskytnutých úvěrů byl doprovázen růstem přijatých vkladů na 2,6 mld. EUR (169 mil. EUR nárůst za stejné období). Závazky Skupiny J&T k 30. 6. 2010 dosáhly hodnoty 4,1 mld. EUR a meziročně vzrostly o 40 %, zejména díky nárůstu vkladů a nárůstu závazků spojených s akvizicí IPO. Jako důsledek rozhodnutí o vyplacení dividendy 63,5 mil. EUR klesla hodnota vlastního kapitálu ve druhém čtvrtletí roku 2010 ze 762,7 mil. EUR na 704 mil. EUR.

O skupině J&T
Skupina J&T poskytuje služby v oblasti privátního bankovnictví, správy majetku privátních klientů a institucí, investičního bankovnictví a projektového financování. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, ale je přítomna i ve Švýcarsku, Ruské federaci a v Karibské oblasti. Mezi podstatné účasti společnosti patří čtyři banky (J&T Banka, a.s., J&T Bank (Switzerland) Ltd., J&T Bank ZAO a J&T Bank and Trust Inc.). Více informací na www.jtfg.com

V případě dotazů prosím kontaktujte:
Petr Málek  Monika Veselá 
J&T FINANCE GROUP, a. s. 
ředitel marketingu   malek@jtfg.com  
+420 606 622 821 

Monika Veselá
Fleishman-Hillard
Associate Director
vesela@fleishman.com
+420 604 333 320

 1/ Společnosti tvořící konsolidační celek společnosti J&T Finance Group a.s.
 2/ Vlastní jmění připadající osobám s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti.
 3/ Čistý zisk za účtované období připadající na osoby s podílem na vlastním jmění mateřské společnosti
 4/ Ukazatele ROA a ROE k 31.6.2010 představují hodnoty ukazatelů přepočtené na hodnoty per annum.