Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T dokončila akvizici finanční skupiny ATLANTIK

22. jún 2010

Dne 21. 6. 2010 došlo k dokončení transakce, kterou společnost J&T FINANCE, a.s. nabyla 100% podíl ve společnostech ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a ATLANTIK finanční trhy, a.s. Poradcem kupujícího byla právní kancelář Allen & Overy.

„Po dokončení transakce se můžeme začít naplno věnovat přípravě a realizaci společných cílů, primárním je rozvoj služeb pro naše klienty. Stávající nabídky všech společností se dobře doplňují, z transakce tak budou profitovat zejména klienti a obchodní partneři, kteří získají lepší zázemí a přístup k novým službám,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky a doplňuje: „Spojení znamená pro J&T významný krok ve strategickém záměru rozvíjet své působení na kapitálových trzích, jak v oblasti obchodování, správy aktiv, tak při přípravě nových emisí.“

V návaznosti na vypořádání došlo k rozšíření představenstev obou společností skupiny ATLANTIK. Stávající členy doplnili vždy 3 zástupci nového vlastníka. Novými členy představenstva společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. a ATLANTIK finanční trhy, a.s. se stali Ing. Tomáš Martinec a Mgr. Miloš Badida.  Třetím zástupcem J&T v představenstvu ATLANTIK finanční trhy byl jmenován Štěpán Ašer, ve společnosti ATLANTIK Asset Management, a.s. pak Ing. Miloš Zábojník. 

„Management ATLANTIKU odvedl v posledních letech dobrou práci a máme zájem v ní společně pokračovat. Zachování stávajících členů představenstva je tak přirozeným vyjádřením naší důvěry v management,“ uvedl nově zvolený předseda představenstva obou společností Ing. Tomáš Martinec.

O společnostech
ATLANTIK FT je kapitálově nejsilnějším nebankovním obchodníkem s cennými papíry na českém trhu. V roce 2009 objem obchodů dosáhl celkové výše 62 mld. korun. ATLANTIK FT tím potvrdil své postavení čtvrtého největšího obchodníka s cennými papíry v ČR. ATLANTIK má přístup na největší akciové trhy v USA a Evropě, na burzy v Maďarsku a Polsku a v dalších více než 100 zemích.

ATLANTIK AM se specializuje na individuální správu majetku pro privátní osoby, obchodní společnosti, města a klienty z řad neziskového sektoru (nadace, odborové svazy apod.) Poskytuje individuální investiční poradenství a prodej a distribuci fondů. Ke konci roku 2009 svěřili klienti společnosti ATLANTIK AM do správy finanční prostředky ve výši 2,7 mld. Kč.

Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, ale je přítomna i na trzích Švýcarska, Ruské federace a v Karibské oblasti. Mezi podstatné účasti skupiny patří čtyři banky (J&T Banka, a.s., J&T Bank (Switzerland) Ltd., J&T Bank ZAO a J&T Bank and Trust Inc.). Společnost J&T Finance, a.s., je dceřinou společností J&T Finance Group, a.s., a je mateřskou společností bank a dalších finančních institucí ze skupiny J&T.

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Petr Málek  
J&T BANKA, a.s.
ředitel odboru marketingu   
malek@jtbank.cz   
+420 606 622 821