Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T sa o NCHZ nezaujíma.

29. október 2010

Bratislava – J&T, ani žiadna zo spoločností skupiny J&T nemá záujem o NCHZ, nie je v procese predaja aktívna a nespolupracuje v tomto smere so žiadnou spoločnosťou. Skupina J&T týmto vyhlásením reaguje na správy niektorých médií, spájajúcich ju s týmto predajom.

,,Indície, z ktorých médiá vychádzajú pri spájaní J&T so záujemcami o NCHZ na prvý pohľad naozaj môžu navodzovať dojem, že nejaké spojenie by mohlo existovať, nejde však o nič iné, než zhodu okolností. J&T o NCHZ záujem nemá, nebude sa o túto spoločnosť uchádzať priamo ani sprostredkovane. So žiadnou firmou o situácii v NCHZ nekomunikuje, žiadnemu subjektu žiadne nadštandardné informácie o NCHZ neposkytuje, ani ľudia z J&T nemajú záujem o prácu pre žiadneho záujemcu o NCHZ,“  povedal Patrik Tkáč, spoluzakladateľ J&T.

Médiá spájali J&T so záujemcom o NCHZ na základe toho, že jej materská spoločnosť má sídlo na rovnakej adrese ako niektoré spoločnosti, ktoré pre klientov administruje J&T. Ide však  o administratívnu budovu, v ktorej sídlia desiatky spoločností medzi ktorými nie je žiadne prepojenie.

Médiá sa tiež opierajú o to, že obchodný podiel záujemcu o NCHZ je založený v prospech J&T Banky. To však práve dokazuje, že skupina J&T nemôže byť s touto spoločnosťou kapitálovo prepojená. Vo všeobecnosti platí, že založenie podielu je štandardným spôsobom ručenia pri poskytnutí úveru.

,,Dúfam, že týmto vyhlásením je téma J&T a NCHZ raz pre vždy uzatvorená tak pre nás, ako aj pre médiá“ dodal P. Tkáč.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovnictvom a projektovým financováním. Svoje služby rozvíja predovšetkým  na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na http://www.jtfg.com/

Autor: Maroš Sýkora - Hovorca , vedúci PR oddelenia