Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Nadační fond J&T a Nadácia J&T poskytly dohromady v roce 2009 na dobročinné účely více než 40,5 milionů korun (1,53 mil. EUR)

27. január 2010

Nadační fond J&T, Česká republika, poskytl v roce 2009 finanční příspěvky v celkové hodnotě 21 046 086 CZK. Největší objem peněz putoval na pomoc dětem v náhradní rodinné péči, lidem nemocným a handicapovaným a sociálně slabým rodinám s dětmi. Fond přispěl také na specializované přístroje do nemocnic, vybavení hospice a na projekty jiných organizací jako Fond ohrožených dětí nebo Rozum a cit.

Nadácia J&T, Slovensko, poskytla za stejné období celkovou sumu 736 190,59 €. Největší finanční obnos byl určen na projekty „Náruč záchrany“ a „Sedmokráska“, dále na pomoc lidem nemocným a handicapovaným, dětem v náhradní rodinné péči a sociálně slabým rodinám s dětmi.
„Jsme potěšeni, že se nám daří nacházet zajímavé projekty, na které přispíváme. Kvalita projektů se v posledních letech zvyšuje. Naší hlavní prioritou je vyhledávat projekty, které mají dlouhodobý přínos. “ řekla Gabriela Lachoutová, předsedkyne správní rady a spoluzakladatelka NF a Nadácie.

„Podporujeme individuální žádosti, kterých nám chodí rok od roku více a více. Víme, že nemůžeme vyhovět všem, ale snažíme se pomoci co největšímu počtu žadatelů v každé námi podporované oblasti. Důležité pro nás je poznat žadatele a pochopit situaci, ve které se nacházejí. Poskytnutím příspěvku naše komunikace nekončí. I nadále zůstáváme v kontaktu, abychom věděli, jak se těmto lidem daří a zároveň tím získáváme přehled o správném využití našich darů. Nemocným a handicapovaných přispíváme na kompenzační pomůcky, v oblasti náhradní rodinné péče se zaměřujeme na pomoc při rekonstrukcích a na vybavení pro děti, které získaly novou rodinu. Pomoc v nouzi poskytujeme především rodinám a ženám s dětmi v těžké životní situaci, a to úhradou pomůcek do školy, standardní vybavení domácnosti a příspěvky na ubytování. Mimo toho spolupracujeme i s jinými organizacemi, které pomáhají v těchto oblastech,“ dodala Gabriela Lachoutová.

Nadační fond J&T a Nadácia J&T v roce 2009 přispěly prostředky v těchto oblastech:
 Nadační fond J&T, Česká republika    Nadácia J&T, Slovensko  
   Náhradní rodinná péče  9 150 446 CZK  Náhradní rodinná péče  20 408 EUR
   Pomoc v nouzi  3 062 413 CZK  Pomoc v nouzi   31 253 EUR
   Handicapovaní a nemocní lidé  5 996 225 CZK  Handicapovaní a nemocní lidé  79 513 EUR
   Hospicová péče  495 185 CZK  Modernizace nemocnic  20 059 EUR
   Modernizace nemocnic  904 225 CZK  Projekt „Sedmokráska“  71 280 EUR
   Projekty ve světě  1 028 043 CZK  Projekt „Náruč záchrany“   510 758 EUR
   Podpora zvířecích útulků  20 000 CZK  Projekt „Kúzelné Vianoce“  2 917 EUR
   Projekt Kouzelné Vánoce  389 549 CZK    

Vybrané příspěvky na projekty jiných neziskových organizací v roce 2009:

Nadační fond J&T, Česká republika

Fond ohrožených dětí - 1 500 000 CZK
Peníze byly určeny na vybudování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Klokánek, který nabízí dětem přechodnou rodinnou péči na dobu nezbytně nutnou, dokud se nemohou vrátit zpět do své původní rodiny, nebo po dobu nalezení trvalé náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče aj.).

Občanské sdružení a Nadační fond Rozum a cit - 1 443 500 CZK
Organizace podporují pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Často jsou to děti problémové, zdravotně nebo psychicky postižené, ale také starší děti nebo děti jiné než české národnosti.

Občanské sdružení Magdalenium - 1 580 390 CZK
Sdružení poskytuje pomoc ženám - obětem domácího násilí. Kapacita stávajícího azylového domu již není dostačující, stali jsme se partnery projektu nového azylového domu. Nadační fond také poskytl bezúročnou půjčku a stal se partnerem projektu.

Nadácia J&T, Slovensko

O.s. ZPMP - 6 638,78 €
Rekonstrukce kotelny na prostory polyfunkčního rehabilitačního centra pro lidi s mentálním postižením. O.s. provozuje chráněnou dílnu, denní stacionář, poskytuje volnočasové a klubové aktivity pro členy ZPMP.

O.s. Asociácia náhradných rodín, - 5 000 €.
Peníze byly poskytnuty na letní rekreačně-poradenský pobyt pro děti z náhradních rodin. Cílem projektu je vzdělávání, poskytování individuálního sociálně-psychologického poradenství a vzájemné poznávání náhradních rodin.
 
  

Vybrané dlouhodobé projekty, které nadace a nadační fond podporují:

Nadační fond J&T

HOUSE OF SMILE
Projekt v Kambodži podporuje sirotky, polosirotky a HIV pozitivní děti z ulice, pro které je otevřen HOUSE OF SMILE - domov, jehož jméno si děti samy vymyslely. Poskytuje jim lásku, útočiště, léčbu a vše, co je pro ně nezbytné.

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech,
Specializované zařízení, kde je poskytována tzv. paliativní péče, tedy péče zaměřená na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší. Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Myšlenka vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.
Nadační fond J&T participoval na výstavbě Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech Občanského sdružení Tři. Projekt jsme podpořili částkou 18 995 185 CZK.


Nadácia J&T

Náruč záchrany Senior & Junior
Nadácia je generálním partnerem tohoto projektu. Zaujala nás myšlenka spojení tří nechtěných generací. . Občanské sdružení Šanca pre nechcených poskytuje ve své„Náruči“ útočiště seniorům a matkám s dětmi. Centrum kromě sociálních služeb poskytuje azyl, práci i možnost náhradní rodiny.
Nadácia poskytla tomuto o.s. sumu 510 758,97 € na vybudování Centra sociálních služeb.

Sedmokráska
Náš vlastní projekt Sedmokráska je zaměřený na pomoc dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. V rámci tohoto projektu přispíváme na dva terapeuticko – rehabilitační programy na území Slovenska, a to na neurokineziterapii v Tatranské Kotline a Robotickou pohybovou terapii LOKOMAT v RC Harmony.
Dětem zařazeným do projektu jsme v roce 2009 poskytli částku 71 280 €.

Posláním Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru, podpora fyzicky a mentálně postiženým, nemocným, slabým, ohroženým a dětem v náhradní rodinné péči za účelem prohloubení všestranné péče o ně a podpora zvířecích útulků.

Více informací na http://www.nadacnifondjt.cz/, http://www.nadaciajt.sk/

Kontakt:
Ing. Gabriela Lachoutová, Mgr. Marie Oktábcová
Mail: nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz