Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T má záujem o Dexia Banku Slovensko

4. október 2010

BRATISLAVA – J&T FINANCE GROUP, a.s., má záujem o akvizíciu Dexia banky Slovensko a.s. Vedenie skupiny preto listom informovalo vedenie DEXIA SA Brusel o svojom záujem a iniciovalo začiatok rokovaní o možnosti odkúpenia akcií Dexia banky Slovensko. 

„Skupina J&T sa zameriava na privátne a investičné bankovníctvo, správu aktív a poskytovanie projektového financovania. Prípadnú akvizíciu Dexia banky hodnotíme ako zaujímavú investičnú príležitosť, ktorá by nám umožnila rozšírenie našich aktivít do ďalších oblastí o ktoré máme záujem,” povedal Jozef Tkáč, prezident skupiny J&T.

Vedenie J&T informovalo predstaviteľov skupiny DEXIA o silnej pozícii J&T v regióne strednej Európy a expanzií aktivít v oblasti bankovníctva do Ruskej federácie, Švajčiarska a Karibiku.

Belgicko-francúzska skupina Dexia musí predať svoj podiel v Dexia banke Slovensko a.s. na základe rozhodnutia Európskej komisie.

J&T je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich skupín na území bývalého Československa. Hlavnými oblasťami podnikania skupiny sú privátne a investičné bankovníctvo. V súčasnosti je aktívne prítomná predovšetkým na trhoch Slovenskej republiky, Česka, Švajčiarska a Ruska. Viac na http://www.jtfg.com/.

Autor: Maroš Sýkora - Hovorca, vedúci PR oddelenia